Monitor Polski

M.P.2020.245

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2020 r.
o powołaniu Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Ministra Środowiska

nr 1131.7.2020

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 5 marca 2020 r. powołuję

Pana Konrada Krzysztofa SZYMAŃSKIEGO - na urząd Ministra do Spraw Unii Europejskiej

Pana Michała Piotra WOSIA - na urząd Ministra Środowiska