Monitor Polski

M.P.2020.237

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o budowie nowego drogowego granicznego obiektu mostowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisaną w Mińsku dnia 27 czerwca 2019 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 października 2019 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o budowie nowego drogowego granicznego obiektu mostowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisaną w Mińsku dnia 27 czerwca 2019 r.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 30 grudnia 2019 r.