Monitor Polski

M.P.2020.280

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 24/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

KRZYŻEM WOJSKOWYM

1. kpr. Kurek Paweł Łukasz, 2. st. kpr. Szamałek Konrad Patryk,

za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

3. płk Janikowski Mariusz Andrzej, 4. ppłk Noga Daniel, 5. mjr Nowakowski Marek Piotr, 6. mjr Panek Tomasz Roman,

7. st. chor. szt. Stradomski Andrzej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. płk Daniluk Bazyl, 9. mjr Imiłowski Leszek, 10. płk Konstanty Dariusz Andrzej, 11. mjr Neścioruk Teresa Urszula,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. ppłk Borowiecki Tomasz, 13. ppłk Małachowski Sławomir.