Monitor Polski

M.P.2020.257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

4) Centrum Informacyjne Rządu;

5) Centrum Oceny Administracji;

6) Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

7) Departament Analiz;

8) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

9) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

11) Departament GovTech Polska;

12) Departament Instrumentów Rozwojowych;

13) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

14) Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;

15) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

16) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

17) Departament Oceny Skutków Regulacji;

18) Departament Prawny;

19) Departament Prawa Unii Europejskiej;

20) Departament Programowania Prac Rządu;

21) Departament Służby Cywilnej;

22) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

23) Departament Spraw Obywatelskich;

24) Departament Spraw Parlamentarnych;

25) Departament Spraw Zagranicznych;

26) Departament Studiów Strategicznych;

27) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

28) Biuro Budżetowo-Finansowe;

29) Biuro Dyrektora Generalnego;

30) Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

31) Biuro Ochrony.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.