Monitor Polski

M.P.2020.244

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2020 r.
o odwołaniu Ministrów - Członków Rady Ministrów

nr 1131.6.2020

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 5 marca 2020 r. odwołuję

Pana Konrada Krzysztofa SZYMAŃSKIEGO - z urzędu Ministra - Członka Rady Ministrów

Pana Michała Piotra WOSIA - z urzędu Ministra - Członka Rady Ministrów