Monitor Polski

M.P.2020.275

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 stycznia 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 16/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej

1. ks. Kobierowski Ryszard,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną

2. Łukaszewski Janusz.