Monitor Polski

M.P.2020.259

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2020 r.
o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288) ogłasza się, co następuje:
Wystawa pod nazwą "33. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020", organizowana w dniach od 15 do 17 września 2020 r. przez firmę ZIAD Bielsko-Biała Spółka Akcyjna na terenach wystawienniczych w Bielsku-Białej, jest wystawą dającą pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.