Monitor Polski

M.P.2020.250

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 lutego 2020 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Iławie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kole;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.