Monitor Polski

M.P.2020.270

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 10/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lewandowski Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Łada Bogdan Kazimierz, 3. Makówka Janusz Władysław, 4. Zaorski Zenon Jan.