Monitor Polski

M.P.2020.276

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 stycznia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 20/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kędziora Grażyna Zofia, 2. Lelewska-Drążkowska Izabela Teresa,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. gen. bryg. Molenda Karol Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. st. chor. szt. Lozia Andrzej Jan,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa, za upowszechnianie historii i kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Banach Wiesław Józef,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz zachowania i upamiętniania wartości narodowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. ppłk Tomalski Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. płk Barański Artur Rafał, 8. płk Chabielski Paweł Janusz, 9. mjr Szostak Andrzej Robert, 10. Woś Daniel Rafał,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Goerlich Jarosław Józef, 12. Klóska Paweł Adam.