Monitor Polski

M.P.2020.269

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 stycznia 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 8/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu kolejowego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

1. Chaberek Mirosław,

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej:

2. Ciesiołka Jerzy Henryk Ryszard, 3. Figlerowicz Marek Marian,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Langauer-Lewowicka Henryka Ludmiła,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Kojder Andrzej, 6. Prawelska-Skrzypek Grażyna Zofia, 7. Ruszkowski Jacek Maria,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

8. ks. Bąk Janusz Julian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania suwerenności i obronności kraju

9. gen. bryg. Pluta Dariusz,

za wybitne zasługi na rzecz zachowania i upowszechniania folkloru, kultury i tradycji Beskidu Śląskiego

pośmiertnie

10. Kawulok Zuzanna Ewa.