Official Gazette

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.494 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.493 | postanowienie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.

M.P.2017.492 | postanowienie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.491 | postanowienie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.490 | postanowienie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.489 | postanowienie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.488 | postanowienie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.487 | postanowienie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.486 | postanowienie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.485 | postanowienie z dnia 7 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.484 | postanowienie z dnia 2 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.483 | postanowienie z dnia 29 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.482 | postanowienie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.481 | postanowienie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.480 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.479 | postanowienie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.478 | postanowienie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.477 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.476 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.475 | postanowienie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.474 | postanowienie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin.

M.P.2017.473 | uchwała z dnia 16 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.472 | postanowienie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.471 | postanowienie z dnia 29 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.470 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.469 | postanowienie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.468 | postanowienie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2017.464 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile.

M.P.2017.463 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe.

M.P.2017.460 | komunikat z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2017.457 | zarządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego.

M.P.2017.456 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

M.P.2017.454 | komunikat z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017-2022.

M.P.2017.450 | uchwała z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2017.449 t.j. | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2017.448 | komunikat z dnia 15 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2016 r.

M.P.2017.447 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r.

M.P.2017.446 | komunikat z dnia 11 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2016 r.

M.P.2017.444 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

M.P.2017.443 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Czterdziesta rocznica powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie.

M.P.2017.442 | uchwała z dnia 11 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2017.440 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020.

M.P.2017.439 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.438 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.436 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.435 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.434 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.433 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

M.P.2017.431 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2017.430 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2017.429 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego.

M.P.2017.428 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie Jednostki Krajowej Europolu.

M.P.2017.427 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zasad finansowania programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki".

M.P.2017.425 | komunikat z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

M.P.2017.424 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2017.423 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2017 r.

M.P.2017.422 | komunikat z dnia 19 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.420 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.2017.417 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wicemarszałka Senatu.

M.P.2017.416 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny