Powołanie okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 93/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-49 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 WE WROCŁAWIU

1.
Paulina Dobrosz-Dzierżanowska - Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II
2.
Marcin Sosiński - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
3.
Joanna Krzymińska-Skoczylas - sędzia Sądu Rejonowego w Strzelinie
4.
Maja Ambrożek - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
5.
Izabela Wawrzynów - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
6.
Jerzy Menzel - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
7.
Paweł Siwek - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
8.
Miłosz Chwalibóg - sędzia Sądu Rejonowego w Wołowie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W JELENIEJ GÓRZE

1.
Jakub Szmigiel - Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I
2.
Łukasz Hartman - sędzia Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
3.
Zenon Węcławik - sędzia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
4.
Agnieszka Kałużna-Rudowicz - sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
5.
Jędrzej Barczewski - sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W LEGNICY

1.
Artur Waluk - Komisarz Wyborczy w Legnicy
2.
Waldemar Bochenek - sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
3.
Urszula Klejnowska-Mosiołek - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze w stanie spoczynku
4.
Marek Gramiak - sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
5.
Joanna Termena-Maciejewska - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WAŁBRZYCHU

1.
Dariusz Maciej Pająk - Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
2.
Sebastian Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
3.
Hanna Płonka - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
4.
Kamila Borszowska-Moszowska - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
5.
Arkadiusz Rodziewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W BYDGOSZCZY

1.
Igor Zgoliński - Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I
2.
Ryszard Owczarzak - sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
3.
Tomasz Adamski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
4.
Mieczysław Feliks Oliwa - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
5.
Stefan Pietrzak - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
6.
Anna Dziergawka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
7.
Bartosz Łapiński - sędzia Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią
8.
Radosław Grzegorz Trzeciak - sędzia Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W TORUNIU

1.
Tomasz Brzezicki - Komisarz Wyborczy w Toruniu II
2.
Kazimierz Klugiewicz - sędzia Sądu Najwyższego
3.
Zbigniew Lewczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
4.
Krzysztof Dąbkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
5.
Marek Tyciński - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 WE WŁOCŁAWKU

1.
Agata Pyrzyńska - Komisarz Wyborczy we Włocławku I
2.
Ewa Felińczak - sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku
3.
Dariusz Kudelski - sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku
4.
Dariusz Bracisiewicz - sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku
5.
Przemysław Kępiński - sędzia Sądu Rejonowego w Lipnie

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W LUBLINIE

1.
Marcin Piotr Chałupka - Komisarz Wyborczy w Lublinie I
2.
Agnieszka Jurkowska-Chocyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
3.
Piotr Laguna - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
4.
Krzysztof Niezgoda - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
5.
Wiesława Stelmaszczuk-Taracha - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
6.
Piotr Telusiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

ZAŁĄCZNIK Nr  9

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.
Jerzy Daniluk - Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej
2.
Robert Łukijaniuk - sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
3.
Damian Kossowski - sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
4.
Dorota Domańska - sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
5.
Jolanta Latoch - sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

ZAŁĄCZNIK Nr  10

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W CHEŁMIE

1.
Katarzyna Zawiślak - Komisarz Wyborczy w Chełmie
2.
Ewelina Lewczuk-Zembrzycka - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
3.
Maria Krystyna Piłat - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
4.
Leszek Breś - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
5.
Eliza Bogusz-Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

ZAŁĄCZNIK Nr  11

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W ZAMOŚCIU

1.
Piotr Jan Szafrański - Komisarz Wyborczy w Zamościu
2.
Monika Brzezińska-Ożóg - sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
3.
Wojciech Marcin Osiński - sędzia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
4.
Arkadiusz Kopańko - sędzia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
5.
Robert Radzajewski - sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu

ZAŁĄCZNIK Nr  12

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W ZIELONEJ GÓRZE

1.
Bogumił Hoszowski - Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I
2.
Robert Stefan Macholak - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
3.
Tomasz Holeniewski - sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
4.
Andrzej Ciążyński - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanie spoczynku
5.
Monika Zawadowska - sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

ZAŁĄCZNIK Nr  13

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1.
Robert Artur Mokrzecki - Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim
2.
Tomasz Korzeń - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
3.
Jacek Przybylski - sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
4.
Robert Słabuszewski - sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich
5.
Tomasz Modzelewski - sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

ZAŁĄCZNIK Nr  14

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W ŁODZI

1.
Joanna Pieńkowska - Komisarz Wyborczy w Łodzi I
2.
Elżbieta Jaworska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
3.
Marta Witoszyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
4.
Jan Kłosowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
5.
Iwona Matyjas - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
6.
Jarosław Pawlak - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
7.
Jacek Świerczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
8.
Sławomir Wlazło - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
9.
Tomasz Szabelski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
10.
Janusz Pelczarski - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
11.
Marek Pietruszka - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

ZAŁĄCZNIK Nr  15

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.
Marian Baliński - Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
2.
Aleksandra Szymorek-Wąsek - sędzia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
3.
Bartłomiej Biegański - sędzia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
4.
Anna Strzelczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku
5.
Anna Hanus-Klara - sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku
6.
Jolanta Szczęsna - sędzia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

ZAŁĄCZNIK Nr  16

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W SIERADZU

1.
Agata Sobieszek-Krzy wieka - Komisarz Wyborczy w Sieradzu
2.
Przemysław Majkowski - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
3.
Sławomir Górny - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
4.
Urszula Kurkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
5.
Julita Sawicz-Kociubińska - sędzia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w stanie spoczynku

ZAŁĄCZNIK Nr  17

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W SKIERNIEWICACH

1.
Mieczysław Humka - Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
2.
Leszek Steć - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
3.
Honorata Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu
4.
Krystyna Dukaczewska - sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
5.
Henryka Kędziora - sędzia Sądu Rejonowego w Żyrardowie

ZAŁĄCZNIK Nr  18

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W KRAKOWIE

1.
Wojciech Makieła - Komisarz Wyborczy w Krakowie II
2.
Bartłomiej Migda - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
3.
Iwona Bujak - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
4.
Krystyna Darmoń - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
5.
Zygmunt Drożdżejko - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
6.
Maciej Pragłowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
7.
Witold Sobejko - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
8.
Rafał Sobczuk - sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
9.
Agata Maniecka-Kurotaki - sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce
10.
Piotr Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
11.
Berenika Rusek - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

ZAŁĄCZNIK Nr  19

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W NOWYM SĄCZU

1.
Piotr Borkowski - Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II
2.
Janusz Przepióra - sędzia Sądu Rejonowego w Gorlicach
3.
Dariusz Rams - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
4.
Marek Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
5.
Paweł Cetnarowski - sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej

ZAŁĄCZNIK Nr  20

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W TARNOWIE

1.
Przemysław Szpik - Komisarz Wyborczy w Tarnowie II
2.
Jakub Lęcznar - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
3.
Marcin Hebda - sędzia Sądu Rejonowego w Bochni
4.
Jaromierz Sobusiak - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
5.
Piotr Henich - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

ZAŁĄCZNIK Nr  21

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 W WARSZAWIE

1.
Rafał Wagner - Komisarz Wyborczy w Warszawie I
2.
Magdalena Baran - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3.
Patrycja Czyżewska - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
4.
Anna Krawczyk - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
5.
Beata Taradajczyk - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
6.
Krzysztof Kopciewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
7.
Tomasz Ładny - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
8.
Mariusz Belowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
9.
Paweł Sławicki - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
10.
Grażyna Szczęsna-Malowany - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w stanie spoczynku

ZAŁĄCZNIK Nr  22

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 W CIECHANOWIE

1.
Mariusz Waldemar Królikowski - Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I
2.
Tomasz Mync - sędzia Sądu Rejonowego w Mławie
3.
Marian Kuncewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu
4.
Wacław Dąbkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie
5.
Daniel Mychliński - sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie

ZAŁĄCZNIK Nr  23

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 W OSTROŁĘCE

1.
Krystyna Kołota - Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II
2.
Tomasz Deptuła - sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce
3.
Marcin Korajczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Pułtusku
4.
Iwona Długoborska - sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie
5.
Anna Andrzejewska - sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce

ZAŁĄCZNIK Nr  24

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 24 W PŁOCKU

1.
Małgorzata Marta Walisiewicz - Komisarz Wyborczy w Płocku II
2.
Edyta Dzielińska - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3.
Piotr Czerkawski - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku
4.
Radosław Jeznach - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
5.
Jacek Leśniak - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku

ZAŁĄCZNIK Nr  25

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 25 W RADOMIU

1.
Joanna Chlebna-Ćwil - Komisarz Wyborczy w Radomiu II
2
Łukasz Kluska - sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie
3.
Marta Łobodzińska - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
4.
Stanisław Olchowy - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
5.
Marcin Kobylski - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
6.
Danuta Bojarska - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

ZAŁĄCZNIK Nr  26

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 26 W SIEDLCACH

1.
Karol Pachnik - Komisarz Wyborczy w Siedlcach I
2.
Konrad Mielcarek - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
3.
Mirosław Leszczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach
4.
Dariusz Półtorak - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach
5.
Wojciech Michalak - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach

ZAŁĄCZNIK Nr  27

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU

1.
Joanna Maksymowicz-Szczepańska - Komisarz Wyborczy w Opolu II
2.
Cezary Obermajer - sędzia Sądu Rejonowego w Kluczborku
3.
Lilianna Krukowska - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
4.
Adam Szokalski - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
5.
Remigiusz Drzewiecki - sędzia Sądu Okręgowego w Nysie
6.
Krzysztof Turczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

ZAŁĄCZNIK Nr  28

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 28 W RZESZOWIE

1.
Marcin Dudzik - Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I
2.
Beata Bury - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
3.
Tomasz Berezowski - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
4.
Jan Drąg - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
5.
Wojciech Dudek - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
6.
Łukasz Oliwa - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
7.
Łukasz Palacz - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
8.
Grzegorz Pliś - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

ZAŁĄCZNIK Nr  29

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 29 W KROŚNIE

1.
Kamil Konrad Janiec - Komisarz Wyborczy w Krośnie I
2.
Marek Syrek - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie
3.
Elżbieta Stachyrak - sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle
4.
Paweł Gonet - sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie
5.
Sylwia Szajna - sędzia Sądu Rejonowego w Brzozowie

ZAŁĄCZNIK Nr  30

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 30 W PRZEMYŚLU

1.
Krzysztof Tryksza - Komisarz Wyborczy w Przemyślu
2.
Grzegorz Dziura - sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu
3.
Andrzej Wachowski - sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu
4.
Beata Aleksander-Brzyska - sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu
5.
Ewa Hełmecka - sędzia Sądu Rejonowego w Lubaczowie

ZAŁĄCZNIK Nr  31

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 31 W TARNOBRZEGU

1.
Katarzyna Bryś-Dywan - Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
2.
Paweł Mazurkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Nisku
3.
Lilianna Hamera - sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
4.
Wojciech Paluch - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
5.
Marek Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
6.
Stanisław Zych - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

ZAŁĄCZNIK Nr  32

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 32 W BIAŁYMSTOKU

1.
Jacek Malinowski - Komisarz Wyborczy w Białymstoku I
2.
Jolanta Korwin-Piotrowska - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
3.
Wojciech Jabłoński - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
4.
Anna Wołkowycka-Kuźmińska - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
5.
Iwona Hulko - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

ZAŁĄCZNIK Nr  33

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 33 W ŁOMŻY

1.
Jan Leszczewski - Komisarz Wyborczy w Łomży
2.
Krzysztof Adamiak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
3.
Wiesława Kozikowska - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
4.
Włodzimierz Wójcicki - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
5.
Andrzej Kordowski - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży

ZAŁĄCZNIK Nr  34

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 34 W SUWAŁKACH

1.
Maciej Henryk Romotowski - Komisarz Wyborczy w Suwałkach
2.
Jacek Sowul - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach
3.
Ryszard Filipow - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach
4.
Tomasz Uściłko - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach
5.
Beata Sieczkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach

ZAŁĄCZNIK Nr  35

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 35 W GDAŃSKU

1.
Jakub Aleksandrowicz - Komisarz Wyborczy w Gdańsku II
2.
Mariusz Nowicki - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
3.
Agnieszka Witczak-Słoczyńska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
4.
Adam Skórzewski - sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach
5.
Dariusz Kardaś - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
6.
Ilona Rudek - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni
7.
Julia Kuciel - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
8.
Krystyna Szulc - sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie

ZAŁĄCZNIK Nr  36

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 36 W SŁUPSKU

1.
Tomasz Kowalczyk - Komisarz Wyborczy w Słupsku III
2.
Marek Lagut - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
3.
Justyna Celińska - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie
4.
Lucyna Adamiec - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
5.
Anna Prucnal - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku

ZAŁĄCZNIK Nr  37

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 37 W KATOWICACH

1.
Michał Niedopytalski - Komisarz Wyborczy w Katowicach I
2.
Paweł Wysocki - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie
3.
Mariusz Witkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
4.
Katarzyna Siuda - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
5.
Katarzyna Smołka - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
6.
Krystyna Gaczek - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
7.
Dorota Pasieka-Mrochem - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
8.
Magdalena Jagiełło - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
9.
Damian Owczarek - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
10.
Justyna Kowalska - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
11.
Marcin Schmidt - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

ZAŁĄCZNIK Nr  38

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 38 W BIELSKU-BIAŁEJ

1.
Natalia Włoch-Kliś - Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III
2.
Ryszard Brygier - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
3.
Mariusz Grążawski - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
4.
Andrzej Trzopek - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
5.
Beata Hajduga - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
6.
Marcin Kowrygo - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
7.
Krzysztof Pabiś - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
8.
Joanna Banaś-Paluch - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

ZAŁĄCZNIK Nr  39

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 39 W CZĘSTOCHOWIE

1.
Lidia Dudek - Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
2.
Agnieszka Pieńkowska-Szekiel - sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie
3.
Piotr Sikora - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
4.
Anna Bojanowska-Wysmołek - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
5.
Ewa Reterska - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
6.
Marek Garlik - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie

ZAŁĄCZNIK Nr  40

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 40 W KIELCACH

1.
Jan Klocek - Komisarz Wyborczy w Kielcach I
2.
Rafał Adamczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
3.
Grzegorz Fura - sędzia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
4.
Dorota Kaniowska - sędzia Sądu Rejonowego w Końskich
5.
Jadwiga Szner-Dobrowolska - sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach w stanie spoczynku
6.
Dariusz Barczak - sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
7.
Hubert Wicik - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

ZAŁĄCZNIK Nr  41

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 41 W OLSZTYNIE

1.
Mariusz Stachowiak - Komisarz Wyborczy w Olsztynie I
2.
Tomasz Madej - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
3.
Tomasz Bulkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
4.
Arkadiusz Ziarko - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
5.
Arkadiusz Rokicki - sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach
6.
Maciej Rzewuski - sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie
7.
Jakub Błesiński - sędzia Sądu Rejonowego w Piszu
8.
Dariusz Idzikowski - sędzia Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

ZAŁĄCZNIK Nr  42

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 42 W ELBLĄGU

1.
Arkadiusz Żaczek - Komisarz Wyborczy w Elblągu II
2.
Jacek Bryl - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
3.
Rafał Matysiak - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
4.
Piotr Żywicki - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
5.
Agnieszka Walkowiak - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
6.
Małgorzata Dulczewska - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu

ZAŁĄCZNIK Nr  43

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 43 W POZNANIU

1.
Krzysztof Józefowicz - Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
2.
Marcin Grabowski - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu
3.
Robert Grześ - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
4.
Michał Inglot - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
5.
Tomasz Kosmalewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
6.
Agnieszka Marek - sędzia Sądu Rejonowego w Śremie
7.
Anna Mikołajczak - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
8.
Mateusz Przybylak - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu

ZAŁĄCZNIK Nr  44

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 44 W KALISZU

1.
Anna Zofia Krysicka - Komisarz Wyborczy w Kaliszu I
2.
Wojciech Vogt - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
3.
Barbara Mokras - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
4.
Ireneusz Kawęcki - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
5.
Jacek Małolepszy - sędzia Sądu Rejonowego w Kępnie w stanie spoczynku
6.
Michał Włodarek - sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu

ZAŁĄCZNIK Nr  45

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 45 W KONINIE

1.
Michał Jankowski - Komisarz Wyborczy w Koninie I
2.
Karolina Przybylska - sędzia Sądu Rejonowego w Turku
3.
Piotr Jasnowski - sędzia Sądu Rejonowego w Turku
4.
Tomasz Miśkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy
5.
Bogdan Radecki - sędzia Sądu Rejonowego w Kole
6.
Kinga Śliwińska-Buśkiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Koninie
7.
Adam Michalak - sędzia Sądu Rejonowego w Koninie

ZAŁĄCZNIK Nr  46

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 46 W LESZNIE

1.
Marcin Czwojda - Komisarz Wyborczy w Lesznie
2.
Marzena Łukaszewska-Niewrzęda - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
3.
Ewa Kubacka-Batura - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie
4.
Justyna Małłek-Napierała - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie
5.
Violetta Szurkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie

ZAŁĄCZNIK Nr  47

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 47 W PILE

1.
Roma Dworzańska - Komisarz Wyborczy w Pile II
2.
Daniel Jurkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Wągrowcu
3.
Przemysław Okowicki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
4.
Piotr Chrzanowski - sędzia Sądu Rejonowego w Trzciance
5.
Jerzy Paliwoda - sędzia Sądu Rejonowego w Pile
6.
Beata Ksiądz - sędzia Sądu Rejonowego w Pile

ZAŁĄCZNIK Nr  48

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 48 W SZCZECINIE

1.
Anna Sienkiewicz - Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
2.
Jacek Szreder - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
3.
Anna Stasiewicz-Kokotowska - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
4.
Marzenna Ernest - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
5.
Robert Bury - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
6.
Rafał Lila - sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

ZAŁĄCZNIK Nr  49

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 49 W KOSZALINIE

1.
Marek Mazur - Komisarz Wyborczy w Koszalinie I
2.
Piotr Boguszewski - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
3.
Marcin Myszka - sędzia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim
4
Robert Kucharski - sędzia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim
5.
Przemysław Żmuda - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie
6.
Marcin Mazur - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
7.
Mariusz Dańczyszyn - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie