Monitor Polski

M.P.2020.286

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 31/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie Mieczysław Wojciech Chojnacki.