Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.344

Akt indywidualny
Wersja od: 9 kwietnia 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 1131.10.2020
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 kwietnia 2020 r. powołuję Panią Jadwigę Katarzynę EMILEWICZ Ministra Rozwoju, na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów.