Monitor Polski

M.P.2020.285

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 30/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Francuskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, za działalność na rzecz rozwoju telekomunikacji w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Fallacher Jean-François,

obywatele Królestwa Hiszpanii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-hiszpańskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Aguiriano Nalda Luis Marco,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Losantos y del Campo José María, 4. Mejía Errasquín María Aurora,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Madagaskaru

za zasługi w działalności polonijnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zięba Albert Aleksander,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Federalnej Niemiec

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kopiczyńska Lucyna Małgorzata,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. ks. Las Stefan Andrzej, 8. o. Lizińczyk Tadeusz Robert, 9. o. Michalak Jan, 10. ks. Urban Józef,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Turkmenistanu

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Turkmenistanie, za krzewienie polskości i tradycji narodowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. o. Madej Andrzej Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. o. Chilimoniuk Rafał.