Monitor Polski

M.P.2020.368

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.16.2020

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Panią Beatę PĘKSĘ z dniem 31 marca 2020 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku.