Monitor Polski

M.P.2020.283

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 28/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bożko Maria Janina, 2. Brojer Ewa, 3. Chrapiński Bernard, 4. Cywińska-Kowalewska Anna Krystyna, 5. Golak Julian Kazimierz, 6. Gołaszewski Marian, 7. Goławski Andrzej Franciszek, 8. Górski Zbigniew Henryk, 9. Grabek Stefan Wiesław, 10. Grad Zbigniew Andrzej, 11. Gutry Tomasz Czesław, 12. Jaroszewicz Józef Andrzej, 13. Jóźwiak Mieczysław,

14. Kołek Władysława, 15. Koniak Stanisław, 16. Krakowska Dorota Małgorzata, 17. Krasicki Bogdan, 18. Krywult Jerzy Józef, 19. Lewiński Piotr, 20. Malczewski Janusz Bolesław, 21. Marchwiński Marek Stanisław, 22. Markiewicz Andrzej Marian, 23. Polmański Leszek Wawrzyniec, 24. Ptaszek Henryk Antoni, 25. Rewiński Edward, 26. Szczepaniak Jerzy,

27. Tyszka Andrzej, 28. Ulanicki Stanisław, 29. Wiatrowski Mirosław Jakub, 30. Wiecheć Józef Walenty, 31. Wurst Edward Tadeusz, 32. Wylężek Włodzimierz Witold, 33. Zych Henryk Piotr,

pośmiertnie

34. Gosiewski Franciszek, 35. Jastrzębski Zdzisław, 36. Kędzierski Zbigniew Władysław, 37. Stasiak Jerzy.