Official Gazette

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2017 r.

M.P.2017.753 | komunikat z dnia 17 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2017.752 | postanowienie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.751 | postanowienie z dnia 24 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.750 | postanowienie z dnia 24 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.749 | postanowienie z dnia 24 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.748 | postanowienie z dnia 24 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.747 | postanowienie z dnia 25 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.746 | postanowienie z dnia 24 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.745 | postanowienie z dnia 22 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2017.744 | postanowienie z dnia 22 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.743 | postanowienie z dnia 22 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.742 | postanowienie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2017.741 | postanowienie z dnia 22 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.740 | postanowienie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2017.739 | postanowienie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.738 | postanowienie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.737 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.736 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.735 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.734 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.733 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.732 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.731 | postanowienie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2017.729 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2017.727 | postanowienie z dnia 5 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.726 | postanowienie z dnia 5 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.725 | postanowienie z dnia 6 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.724 | postanowienie z dnia 6 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.723 | postanowienie z dnia 6 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.722 | postanowienie z dnia 6 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.721 | postanowienie z dnia 6 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.720 | postanowienie z dnia 2 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.719 | postanowienie z dnia 2 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.718 | postanowienie z dnia 2 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.717 | postanowienie z dnia 6 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.716 | postanowienie z dnia 22 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.714 | postanowienie z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.713 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.712 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.711 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.710 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.709 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r.

M.P.2017.708 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.

M.P.2017.707 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.

M.P.2017.706 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.705 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2017.704 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r.

M.P.2017.703 | komunikat z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

M.P.2017.702 | komunikat z dnia 10 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

M.P.2017.700 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2017.699 | komunikat z dnia 10 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.

M.P.2017.697 | komunikat z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.

M.P.2017.696 | komunikat z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC".

M.P.2017.695 | komunikat z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2017.694 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2017.691 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2017.690 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.689 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022.

M.P.2017.688 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lipca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2017.686 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2017.684 | postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

100. rocznica śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka.

M.P.2017.683 | uchwała z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie Jednostki Krajowej CEPOL-u.

M.P.2017.682 | uchwała z dnia 27 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2017.681 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.680 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.679 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.678 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.677 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.675 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

M.P.2017.671 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.670 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskazanie osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

M.P.2017.668 | postanowienie z dnia 5 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.667 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.666 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.665 | postanowienie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt indywidualny