Monitor Polski

M.P.2020.301

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.14.2020

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Aleksandra KROPIWNICKIEGO z dniem 31 lipca 2020 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych do spraw Afryki (UNECA), Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Afrykańskiej oraz Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Międzyrządowej Organizacji ds. Rozwoju (IGAD).