Monitor Polski

M.P.2020.363

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2020 r.
o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131.2.2020

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołuję Pana Piotra POGONOWSKIEGO z dniem 1 marca 2020 r. na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.