Monitor Polski

M.P.2020.297

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.10.2020

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Pawła CZERWIŃSKIEGO z dniem 15 marca 2020 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowenii.