Monitor Polski

M.P.2020.304

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lutego 2020 r. nr 115.1.2020
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Tadeusz EPSZTEIN
2. dr hab. Beata Maria FRYDRYCZAK
3. dr hab. Krzysztof KACZMAREK
4. dr hab. Rafał Jan KOLIŃSKI
5. dr hab. Dariusz Maciej KUPISZ
6. dr hab. Bogdan Wojciech TROCHA

nauk inżynieryjno-technicznych

7. dr hab. Andrzej Stanisław BIAŁOWIEC
8. dr hab. Jarosław Krzysztof DOMARADZKI
9. dr hab. Tomasz FALKOWSKI
10. dr hab. Ilona Marlena JACYNA-GOŁDA
11. dr hab. Radosław JUSZCZAK
12. dr hab. Sławomir KOCIRA
13. dr hab. Stanisław KONOPKA
14. dr hab. Tomasz KOZACKI
15. dr hab. Janusz Stanisław KOZAK
16. dr hab. Adam Józef LIPIŃSKI
17. dr hab. Zygmunt LIPNICKI
18. dr hab. Robert Konrad NOWICKI
19. dr hab. Krzysztof Jacek OPIELIŃSKI
20. dr hab. Piotr PORWIK
21. dr hab. Jan Przemysław SŁYK
22. dr hab. Katarzyna Joanna SOBOLEWSKA-MIKULSKA
23. dr hab. Jan SUCHANICZ
24. dr hab. Mirosław Józef WIATKOWSKI
25. dr hab. Witold Tomasz ŻUKOWSKI

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

26. dr hab. Aleksandra Maria ARASZKIEWICZ
27. dr hab. Stanisław BARTUŚ
28. dr hab. Andrzej Krzysztof GZELLA
29. dr hab. Lucyna KAPKA-SKRZYPCZAK
30. dr hab. Monika KARCZEWSKA-KUPCZEWSKA
31. dr hab. Katarzyna Beata KOMOSIŃSKA-VASSEV
32. dr hab. Danuta Izabela KOSIK-BOGACKA
33. dr hab. Justyna Dominika KOWALSKA
34. dr hab. Teresa Jadwiga MAŁECKA-MASSALSKA
35. dr hab. Agnieszka Małgorzata MĄDRO
36. dr hab. Rafał PORĘBA
37. dr hab. Monika Ewa RAĆ
38. dr hab. Marcin Józef RENKE
39. dr hab. Edyta Wiesława RESZKA
40. dr hab. Andrzej Jacek ROKITA
41. dr hab. Adam STEBEL
42. dr hab. Aleksandra Maria SZCZEPANKIEWICZ
43. dr hab. Piotr TROJANOWSKI
44. dr hab. Adam Janusz WICHNIAK
45. dr hab. Jolanta Maria WIERZBA
46. dr hab. Paweł WICZLING
47. dr hab. Magdalena WÓJCIAK-KOSIOR
48. dr hab. Grzegorz Mirosław ZIELIŃSKI

nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

49. dr hab. Paweł Jerzy OLCZYK

nauk rolniczych

50. dr hab. Jolanta KRÓL
51. dr hab. Alina Janina KUNICKA-STYCZYŃSKA
52. dr hab. Tadeusz Marian SIWIEC
53. dr hab. Barbara SYMANOWICZ
54. dr hab. Wiesław Adam SZULCZEWSKI
55. dr hab. Ewa Barbara TOMASZEWSKA
56. dr hab. Joanna Grażyna WYKA
57. dr hab. Anna Lidia ŻBIKOWSKA

nauk społecznych

58. dr hab. Maciej Andrzej MITRĘGA
59. dr hab. Michał Stefan PIETRZAK
60. dr hab. Grażyna Katarzyna ROMAŃCZUK-WORONIECKA
61. dr hab. Adam Ryszard SZROMEK
62. dr hab. Mirosława Zofia ZALEWSKA-PAWLAK

nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

63. dr hab. Łukasz BŁASZCZAK
64. dr hab. Marcin Stanisław KAMIŃSKI
65. ks. dr hab. Piotr KROCZEK
66. dr hab. Leszek Krzysztof MITRUS
67. dr hab. Jadwiga Stefania PAZDAN
68. dr hab. Anna Ewa TARWACKA

nauk ścisłych i przyrodniczych

69. dr hab. Błażej Rafał BERKOWSKI
70. dr hab. Małgorzata Anna BRODA
71. dr hab. Artur GOŁAWSKI
72. dr hab. Dariusz Roman JAKUBAS
73. dr hab. Aleksandra Maria KLIMCZAK
74. dr hab. Łukasz KOWALIK
75. dr hab. Zbigniew Albert KOZA
76. dr hab. Maria RĄPAŁA-KOZIK
77. dr hab. Justyna Żaneta ROGALSKA
78. dr hab. Katarzyna TOŃSKA
79. dr hab. Piotr Krzysztof ULAŃSKI
80. dr hab. Grzegorz Zbigniew ZADORA

sztuki

81. dr hab. Robert BARTEL
82. dr hab. Marcin BORTNOWSKI
83. dr hab. Urszula Maria JANKOWIAK
84. dr hab. Karolina Anna KOMASA
85. dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI
86. dr hab. Arkadiusz Mieczysław MARCINKOWSKI
87. dr hab. Daria Jolanta MILECKA
88. dr hab. Paweł PALUCH
89. dr hab. Maria Elżbieta SEREMET-DZIEWIĘCKA
90. dr hab. Tomasz Marian ZAGÓRSKI