Monitor Polski

M.P.2020.305

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w którym będzie prowadzone zarybianie

Na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się następujące obszary, na których będzie prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim:
1) wody portu Mrzeżyno i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Regi;
2) wody portu Kołobrzeg i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Parsęty;
3) wody portu Darłowo i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Wieprzy;
4) wody portu Ustka i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Słupi;
5) wody portu Rowy i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Łupawy;
6) wody portu Łeba i obszar zakreślony promieniem o długości 1000 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej brzegi ujścia Łeby.
§  2.  Zarybianie, o którym mowa w § 1, będzie prowadzone w terminie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).