Monitor Polski

M.P.2020.268

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 7/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla nauki polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju medycyny i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

1. Wylęgała Edward Aleksander,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju edukacji, za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

2. Chamarczuk-Mazurek Lidia Maria, 3. Górska Elżbieta Maria, 4. Szuba Ludwik Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia publicznego:

5. Dziedzic Mieczysław Andrzej, 6. Kępa Ryszard Andrzej, 7. Sosada Krystyn Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej:

8. Kargul Włodzimierz, 9. Kaźmierczak Jarosław Marian,

za wybitne zasługi w działalności społeczno-kombatanckiej, za popularyzowanie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie

10. Mitelsztet Adam,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

11. Pustelnik Jerzy,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

12. Szołtysek Jacek Antoni,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności naukowej, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

13. ks. bp Janocha Michał Robert.