Monitor Polski

M.P.2020.271

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 12/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Ludowej Republiki Bangladeszu

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Bangladeszu

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Rahman Reshadur,

obywatele Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-meksykańskiej współpracy, za promowanie Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Pano Mendoza Manlio Favio, 3. Webb Cruces Hector Eduardo,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi dla rozwoju metalurgii, za osiągnięcia w działalności wynalazczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

4. Sendzimir Tadeusz,

obywatele Ukrainy

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Abroskin Viacheslav,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Krylevych Roman, 7. Tikhonov Serhii.