Monitor Polski

M.P.2020.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 15 lutego 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 października 2018 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 15 lutego 2018 r.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 umowy weszła ona w życie dnia 31 grudnia 2019 r.