Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/13.

Dz.U.2014.1707 | wyrok z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Dz.U.2014.1640 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Dz.U.2014.1629 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

Dz.U.2014.1723 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów.

Dz.U.2014.1730 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2014.1631 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2014.1793 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dz.U.2014.1729 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacja zawodowa i skład załóg statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2014.1686 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.

Dz.U.2014.1655 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych.

Dz.U.2016.876 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Dz.U.2014.1622 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg.

Dz.U.2014.1636 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Dz.U.2014.1606 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/12.

Dz.U.2014.1663 | wyrok z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/11.

Dz.U.2014.1652 | wyrok z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2014.1617 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.1630 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych.

Dz.U.2014.1661 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2014.1660 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Lista ważnych wydarzeń.

Dz.U.2014.1705 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1627 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2014.1701 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.2014.1624 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów.

Dz.U.2014.1611 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2014.1692 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2014.1590 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie niektórych sądów rejonowych.

Dz.U.2014.1683 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2014.1696 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1618 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych.

Dz.U.2014.1639 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2014 r.

Dz.U.2014.1602 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r.

Dz.U.2014.1578 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2014 r.

Dz.U.2014.1600 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności do pomidorów za 2014 r.

Dz.U.2014.1579 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r.

Dz.U.2014.1575 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r.

Dz.U.2014.1582 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r.

Dz.U.2014.1601 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawki wsparcia specjalnego za 2014 r.

Dz.U.2014.1580 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej.

Dz.U.2014.1662 | ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2014.1735 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący