Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2228 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650, 1162, 1669 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 909, z późn. zm.), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1364,6770 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Braniewo, Ciechanów, Działdowo, Elbląg, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Płońsk oraz gmin: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Ciechanów, Dobre Miasto, Działdowo, Iława, Iłowo-Osada, Kurzętnik, Morąg, Nidzica, Olecko, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Piecki, Pisz, Pomiechówek, Stawiguda, Szczytno, Węgorzewo, Wielbark, Zakroczym, Zalewo i Żuromin.
3.  Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.
4.  Zarządzającym strefą jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie.
§  2.  Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 1

ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Bartoszyce

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Jarkowo

Granica biegnie od punktu 24-743, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 14/3 i położonego na wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 51, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy miasta Bartoszyce i wsi Jarkowo, przez punkty: 24-738, 24-737, 113.1-44, 24-736 do punktu 113.1-45, położonego na krawędzi drogi gruntowej do wsi Dąbrowa. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 113.1-46, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 113.1-47. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 113.1-48. Dalej biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 12-3032, 12-3033, 12-3034, 12-3035, 24-704, 12-3036 dochodzi do punktu 12-3037. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy obrębu Jarkowo i Dąbrowa, przez punkty: 24-692, 24-693, 24-703, 24-705, 24-694, 24-695, 24-706 do punktu 24-696. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 24-707, 24-708, 24-697, 24-702 dochodzi do punktu 24-698. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową krawędzią drogi do wsi Dąbrowa, położonej na granicy obrębów Jarkowo i Dąbrowa, przez punkt 24-709 do punktu 24-699. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 24-700. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu 24-701, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 51, przez punkty: 24-750, 24-749, 24-748, 24-747, 24-744, 24-742 do punktu 24-743, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 1-631, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 60 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-1365. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt 1-1364 do punktu 1-635, położonego na skraju drogi do wsi Dąbrowa. W punkcie 1-635 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnie południową krawędzią drogi i dochodzi do punktu 1-636. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema przez punkt 1-632 do punktu 1-631, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 1-1587, stanowiącego południowy narożnik działki nr 41/10, wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema, w kierunku północno-zachodnim do punktu 1-2780. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 1-2790, 1-2779 dochodzi do punktu 1-2781. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 1-2786 dochodzi do punktu 1-1584, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 1-1580. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu 1-1581. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 1-1597, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 1-1596. Następnie biegnie w kierunku wschodnim do punktu 1-1595, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 1-2785 dochodzi do punktu 1-1594. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 1-1598, 1-1586, 1-1585, 1-2791 dochodzi do punktu 1-1587, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 8 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 8-1382, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 107/9, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 8-1383 do punktu 8-1401. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty: 8-556, 8-555, 8-1405, 8-1439, 8-610, 8-609, 8-608, 8-1412, 8-614, 8-1413, 8-1417, 8-1438, 8-1377, 8-1376 do punktu 8-613. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Kętrzyńskiej przez punkty: 8-612, 8-1400, 8-1388, 8-1361, 8-611 do punktu 8-607. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Strefowej przez punkty: 8-605, 8-1359, 8-606, 8-541 do punktu 8-1382, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Piersele

Granica biegnie od punktu 51-31, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 3/24 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogi krajowej nr 51, w kierunku południowo-zachodnim, przez punkt 51-124 do punktu 51-20, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 51-781. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 51-780, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 51-779 i 51-143 do punktu 51-778. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 51-764, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 51-765 i 51-21 do punktu 51-28. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 51-27, 51-26 i 51-25 do punktu 51-24. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 51-29 do punktu 51-30, położonego na zachodniej krawędzi pasa drogi krajowej nr 51. W punkcie 51-30 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż krawędzi pasa drogi nr 51, przez punkty: 51-777, 51-132, 51-128, 51-127, 51-107, 51-157 do punktu 51-31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 5 m. Bartoszyce

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 33/30 od punktu 5-914, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 5-915, 5-430, 5-431 i 5-432 do punktu 5-909. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 5-910 dochodzi do punktu 5-1067. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 5-1068, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 5-1069. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 5-1070, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 5-1071. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 5-1072, w którym skręca na północny wschód, i przez punkt 5-433 dochodzi do punktu 5-914, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobre Miasto

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Mała

Granica biegnie od punktu 129.5-19, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 272/80 i położonego na północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, wzdłuż wąwozu, w kierunku północno-wschodnim, przez punkty: 8-1000, 8-1001, 8-1002, 8-1003, 8-1004, 8-1005, 8-1006, 8-1007, 8-1008 i 8-1009 do punktu 8-1010. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt 8-3193 do punktu 8-1028. Dalej biegnie na południowy wschód do punktu 8-1013, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty: 8-3010, 8-1014, 8-1015 do punktu 8-1016. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie górą skarpy przez punkt 8-3009 do punktu 8-3008. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu 8-8558, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 8-3143. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt 8-8555 do punktu 129.5-23, położonego na północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. W punkcie 129.5-23 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, przez punkty: 129.5-22, 129.5-21 i 129.5-20 do punktu 129.5-704. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej przez punkty: 8-3165 i 8-3166 do punktu 8-3182. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 8-3181, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 8-3180. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 8-3179, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 8-3178. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 8-3177. Z punktu 8-3177 biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty: 8-3191 i 8-3176 do punktu 129.5-707, położonego na krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. Z punktu 129.5-707 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 129.5-19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 5 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 5-164, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 6/1, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty: 5-165, 5-166, 5-167, 5-168, 5-675 do punktu 5-648 i dalej przez punkt 5-169 do punktu 5-170. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 5-171, w którym załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 5-172. W punkcie 5-172 zmienia kierunek na północny wschód i biegnie przez punkt 5-672 do punktu 5-148, położonego na południowej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, przez punkty: 5-149, 5-670, 5-151, 5-673, 5-152, 5-153, 5-759, 5-154, 5-155, 5-156 i 5-157 do punktu 5-158. W punkcie 5-158 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu 5-159. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 5-160. W punkcie tym ponownie załamuje się na południe i dochodzi do punktu 5-161. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu 5-162, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 5-163. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 5-164, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Mała, nr 5 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 8-3409, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 273 i położonego na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 593 oraz drogi gminnej, w kierunku północno-zachodnim, przez punkt 8-3416 do punktu 8-3410. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 8-3411. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej granicy terenu PKP, przez punkty: 8-3412, 8-3413, 8-3414, 129.5-10, 129.5-11, 5-188, 5-187, 5-186, 5-185, 5-184 i 5-183 do punktu 5-137. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ul. Fabrycznej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593, przez punkt 5-138 do punktu 5-139. Następnie załamuje się na północ i biegnie przez punkt 5-193 do punktu 5-192. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie górą skarpy przez punkty: 5-191, 5-190, 5-667 i 5-189 do punktu 129.5-4, położonego na krawędzi rowu melioracyjnego oraz granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż krawędzi rowu melioracyjnego oraz po granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała, przez punkty: 129.5-3 i 129.5-2 do punktu 129.5-1. W punkcie 129.5-1 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogi wojewódzkiej nr 593 przez punkt 8-3415 do punktu 8-3409, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 1-1944, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 10/38, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-2331, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 1-2341. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu 1-2342, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-2343, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu 1-127. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 1-128, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 1-2611. Od punktu 1-2611 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 1-2610, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 1-2344. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP przez punkty: 1-131, 1-132, 1-133, 1-134, 1-135 i 1-136 do punktu 1-137. W punkcie 1-137 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 1-2848, 1-2849 dochodzi do punktu 1-2850, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 1-2851 dochodzi do punktu 1-2852. Stąd biegnie wzdłuż granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała w kierunku północno-zachodnim do punktu 129.1-17. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała do punktu 129.1-16, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu 1-125, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 1-124. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 1-1948, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu 1-1947. W punkcie 1-1947 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 1-1946 i 1-1945 do punktu 1-1944, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Dobre Miasto

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 3-37, stanowiącego najbardziej wysunięty na południe narożnik działki nr 98/8, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż drogi krajowej nr 51 przez punkty: 3-797, 4-147, 3-654, 4-148, 4-149, 4-150, 3-646, 4-151 i 4-152 do punktu 3-486. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 3-487 do punktu 3-706, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkt 3-705 do punktu 3-704. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 3-355 dochodzi do punktu 3-356, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty: 3-639 i 3-638 dochodzi do punktu 3-643. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 3-360, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-361, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 3-637. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż drogi gminnej (działka nr 98/5) przez punkty: 3-644, 3-645, 3-650, 3-651, 3-652, 3-655 i 3-656 do punktu 3-657. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-658, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-401. Stąd biegnie w kierunku południowym, wzdłuż rowu melioracyjnego przez punkty: 3-402, 3-403, 3-404, 3-407, 3-408, 3-411, 3-414, 3-415 i 129.3-35 do punktu 129.3-36, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu 3-37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 90/4 od punktu 3-245, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Jeziorańskiej, do punktu 3-244, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-370. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 3-649, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 3-648. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-647, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 3-368 dochodzi do punktu 3-758. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt 3-757 do punktu 3-245, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 95/4 od punktu 3-989, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3-990. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-521. Stąd biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 97) w kierunku północno-zachodnim do punktu 3-988, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-989, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 96/4 od punktu 3-982, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-709 do punktu 3-710, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-381. Stąd biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 97) w kierunku północno-zachodnim do punktu 3-983, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-982, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczytno

Obręb ewidencyjny nr 7 Korpele

Granica biegnie od punktu 66, stanowiącego północny narożnik działki nr 21/18, wzdłuż terenu PKP, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 65, 64, 63, 62, 61, 2989, 60, 59, 58 i 57 do punktu 1017. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 1016, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 1015. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 21/4) przez punkt 2993 do punktu 3099, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 39, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 3096 dochodzi do punktu 3102. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty: 211 i 3101 do punktu 101, położonego na granicy miasta Szczytno. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy miasta Szczytno przez punkty: 553, 555 i 4034 do punktu 4008. Stąd biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 4009, 4010, 2015, 4011 i 2013 do punktu 10. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt 11 do punktu 12, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej przez punkty: 3213 i 3257 do punktu 3026. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 3256, 3451, 3035 i 4021 do punktu 3025, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 192, 1504, 1539 i 3024 dochodzi do punktu 3261. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3210, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej przez punkt 3258 do punktu 3264. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 134, 3269, 3270, 3253, 3205, 3206, 3207, 3211 i 3208 do punktu 3237. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 3235, 551, 3236, 541, 3461, 3455, 531, 5, 4035, 16, 18, 2990 i 2987 do punktu 66, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Elbląg

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Elbląg

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 1000060, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/3, w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr 18/3 i 24/4 przez punkty 1000059 i 1001393 do punktu 1001250, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 24/4 dochodzi do punktu 1001284. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 24/13 dochodzi do punktu 1001286, z którego biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 24/13 do punktu 1001285. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 1000085, 1000084 i 1000083 do punktu 1000082. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 24/13 przez punkt 1000081 do punktu 1001384, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 1001383. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 24/4 dochodzi przez punkt 1001332 do punktu 1001251. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr 24/4 i 18/3 przez punkty: 1001099, 1001100, 1001101 i 1001102 do punktu 1000045, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 18/3 przez punkty: 1000043, 1000041, 1000039, 1000037, 1000035 i 1000033 do punktu 1000060, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 01000282, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 64/1, wzdłuż odgałęzienia ul. Mazurskiej w kierunku północno-wschodnim do punktu 01000246, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 01000247 do punktu 01000248. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku równoległym do ul. Mazurskiej przez punkty: 01000830, 01000249, 01001218 do punktu 01000283. W tym punkcie granica skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 01001255, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 01001257. Tu skręca na północ i przez punkt 01001217 dochodzi do punktu 01000282, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 01001256, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 64/5, w kierunku wschodnim do punktu 01001254, w którym zmienia kierunek na południe, i biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku równoległym do ul. Mazurskiej przez punkty: 01000284, 01000279 do punktu 01000280. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 01000277, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 01000278, gdzie załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 01000281. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu 01001256, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 51/2 od punktu 1001479, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 1001395, 1000116, 1001353, 1000117 i 1001374 do punktu 1000118, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 1000119. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty 1001354 i 1000120 do punktu 1000121, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 1000122. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty 1000110 i 1000109 do punktu 1000099, z którego biegnie w kierunku północnym do punktu 1000100. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 1000101, w którym skręca na wschód, i przez punkt 1000102 dochodzi do punktu 1001479, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 13 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 13000681, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 5/2, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy rzeki Elbląg, przez punkty: 13000675, 13000669, 13000665, 13000662, 13000613, 13000686, 13000689, 13000693, 13000700, 13000702, 13000706, 13000711 do punktu 13001281, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 13000971. W tym punkcie załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 13000941, po czym ponownie załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 13000934. Z tego miejsca biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 13000928, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 13000921, położonego w rejonie ul. Radomskiej. W tym punkcie granica skręca na północny zachód, biegnie wzdłuż granicy miasta Elbląg przez punkty: 13001090, 13001091, 13000527, 13000528, 13000529, 13000530, 13000531, 13000532, 13000533, 13000534 do punktu 13001288, w którym zmienia kierunek na północny wschód, i biegnie przez punkty: 13001287, 13001283, 13001282 do punktu 13000681, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001569, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 68/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przez punkty: 02001574, 02001599, 02001600, 02001601, 02001612 i 02001615 do punktu 02001617. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty: 02001619, 02001620, 02001623, 02001625, 02002321, 02001626, 02001852, 02001854, 02001860, 02001859 i 02001858 do punktu 02001856, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 02001857. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż Al. Jana Pawła II przez punkty 02001855 i 02000038 do punktu 02002353, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 02002352. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty: 02002362, 02002361, 02002360, 02002359, 02002363, 02002358, 02002379, 02002357, 02002356, 02002355, 02002364 i 02002354 do punktu 02002351, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego przez punkty: 02001584, 02001583, 02001579 i 02001578 do punktu 02001573, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001569, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne nr: 2, 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004361, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty narożnik działki nr 852/2, w kierunku wschodnim do punktu 27004360, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Michała Rosnowskiego przez punkty: 27004358, 27004356, 27004354, 27004352, 27004351, 27004350, 27004349, 27004347, 27004345 i 02001666 do punktu 02001701. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 02001700, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż ul. Michała Rosnowskiego przez punkty: 02001694, 02001692, 02001690, 02001688, 02001686, 02001684 i 02001683 do punktu 02001749. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 02001748, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 02001747, 02001744 i 02001739 dochodzi do punktu 02001738. Stąd biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Antoniego Czuchnowskiego przez punkty: 02001740, 02001741, 02001742, 02001743, 02001753, 02001754, 02001755, 02001756 i 02001757 do punktu 02001758. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż rowu melioracyjnego przez punkt 02001752 do punktu 02001751, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001750. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 02001679, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 02001681, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 02001523. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż Al. Jana Pawła II przez punkty: 02001524, 02001525, 02001526, 27003995, 27003996, 27003997, 27005016, 27003998, 27004365 i 27004366 do punktu 27004361, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004210, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty narożnik działki nr 836/2, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 27004214 do punktu 27004215. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż Al. Jana Pawła II przez punkty: 27005018, 27004204 i 27004205 do punktu 27004188, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 27004189, z którego biegnie na północ, wzdłuż ul. Stanisława Sulimy przez punkty: 27004190, 27004191, 27004192, 27004193, 27004194, 27004195 i 27004196 do punktu 27004197, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 27004198. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 27004199, 27004206 i 27005017 do punktu 27004210, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004156, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 832/2, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego przez punkty: 27005179, 27004157, 27004158 i 27004283 do punktu 27004282. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 27004281, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 27004280 do punktu 27004207. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż ul. Stanisława Sulimy do punktu 27004176, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 27004175, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 27004174, z którego biegnie na południe do punktu 27004177. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 27004150, z którego biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 27004151, 27004152, 27004153 i 27004154 do punktu 27004155, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 27004156, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004254, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 829, w kierunku południowym do punktu 27004252, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 27004253. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 27004251, 27004249, 27004248, 27004247, 27004244, 27004243, 27004242, 27004217 i 27004617 do punktu 27004213. Tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu 27004212, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż ul. Stanisława Sulimy przez punkty: 27004227, 27004226 i 27004225 do punktu 27004224, w którym skręca na północ, i biegnie przez punkty: 27004233, 27004232, 27004275 i 27004272 do punktu 27004271. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty: 27004270, 27004269, 27004268 i 27004267 do punktu 27004254, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 830 od punktu 27004276, stanowiącego jej północno-wschodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 27004273. Stąd biegnie na południe wzdłuż ul. Stanisława Sulimy przez punkty: 27004274, 27004231, 27004230, 27004229 i 27004228 do punktu 27004209. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 27004279, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 27004278. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego przez punkt 27004277 do punktu 27004276, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001650, stanowiącego najbardziej na wschód wysunięty narożnik działki nr 30/2, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż Al. Jana Pawła II przez punkty: 02001649, 02001648, 02002169 i 02001647 do punktu 02001646. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego przez punkty: 02001645, 02001644 i 02001643 do punktu 02001642, z którego biegnie na północ przez punkty: 02001641 i 02001640 do punktu 02001639, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 02001638, 02001637 i 02002168 do punktu 02001636. Stąd biegnie na wschód do punktu 02001635, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 02001535, 02001655 i 02001654 do punktu 02001650, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 55 od punktu 02001764, stanowiącego jej północno-wschodni narożnik, w kierunku południowo-zachodnim przez punkt 02001766 do punktu 02001817. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 02001814, 02001812, 02001810, 02001808, 02001806 i 02001802 do punktu 02001801. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż Al. Jana Pawła II przez punkt 02001820 do punktu 02001819, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001818. Stąd biegnie na wschód, wzdłuż ul. Antoniego Czuchnowskiego, przez punkt 02001454 do punktu 02001764, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 56 od punktu 02001765, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, wzdłuż ul. Antoniego Czuchnowskiego, w kierunku wschodnim przez punkty: 02001768 i 02001769 do punktu 02001737. Stąd biegnie na południe przez punkt 02001772 do punktu 02001771, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001770. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 02001816 do punktu 02001767, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001765, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 59 od punktu 02001791, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 02001779 do punktu 02001781. Stąd biegnie na południe przez punkty: 02001788 i 02001786 do punktu 02001789, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 02001790. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001448, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001449, z którego biegnie na północ do punktu 02001791, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 58 od punktu 02001800, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 58, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 02001805, 02001807, 02001809, 02001811, 02001813 i 02001815 do punktu 02001792. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty: 02001793, 02001794, 02001452 i 02001796 do punktu 02001797, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 02001798. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 02001795, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001799. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001804, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 02001800, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001551, stanowiącego najbardziej na północny zachód wysunięty punkt działki nr 66/1, w kierunku wschodnim przez punkty: 02001550, 02002336, 02002338, 02001549 i 02001548 do punktu 02001547. Stąd biegnie na południe przez punkty: 02001564 i 02001565 do punktu 02001566, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego przez punkty: 02002339, 02001568, 02002337 i 02001567 do punktu 02001559, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 02001560. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty: 02001561 i 02001562 do punktu 02001552, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001551, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 842 od punktu 27004124, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 27004132, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001545. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 02001546 do punktu 02001544, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 27004124, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 840 od punktu 27004111, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 27004937 do punktu 27004126. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt 27004127 do punktu 27004128, w którym skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty: 27004129 i 27004130 do punktu 27004131. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 27004125, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 27004117, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty: 27004116, 27004115, 27004114, 27004113 i 27004112 do punktu 27004111, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręby ewidencyjne nr 2 i 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 12651, stanowiącego najbardziej wysunięty na wschód punkt działek nr 854/4 i 67/2, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 67/2 przez punkty: 2001724, 2001723, 2001721 i 2001722 do punktu 2001725. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Antoniego Czuchnowskiego po granicach działek nr 67/2 i 53 przez punkty: 2001727, 2001728, 2001729, 2001730 i 2001733 do punktu 2001734. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 53 do punktu 2001735, z którego biegnie na północ wzdłuż ul. Michała Rosnowskiego po granicy tej działki do punktu 2001715. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 2001714, z którego biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 67/2 do punktu 2001713. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 2001685, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr 67/2 i 854/4 przez punkty: 2001687, 2001689, 2001691, 2001693, 2001695, 2001696, 2001699, 2002422, 2002423 i 100056 do punktu 27005292. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 854/4 dochodzi do punktu 12651, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 32 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 32001478, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 204/4, położonego na granicy pasa drogowego ul. Żuławskiej wzdłuż granicy tej działki, w kierunku południowym przez punkt 32001479 do punktu 32001480. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 209/3 i 206/4 przez punkty: 32001357, 32001356 do punktu 32000384, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 206/4 przez punkty: 32000379, 32000380 do punktu 32000375. Stąd biegnie na północny zachód granicą działki nr 206/4 przez punkt 32000374 do punktu 32101793, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 32101792. Tu skręca na północ i granicą tej samej działki dochodzi do punktu 32101791, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 206/4 przez punkty: 32000869, 32001123, 32001124, O.286101_1.65943, O.286101_1.65515, O.286101_1.10628 i 32001582 do punktu 32001581. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki nr 206/4 przez punkt 32001580 do punktu 32001579, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 32001578. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działki nr 206/4 do punktu 32001577, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 32000746. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 208 przez punkty: 32001600 i 32001599 do punktu 32001591, w którym skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 208 dochodzi do punktu 32001590. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 209/7 przez punkty: 32001345, 32001344, 32001343, 32001342, 32001341, 32001340, 32001339, 32001338, 32001337, 32001336 i 32001335 do punktu 32001775. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 209/7 do punktu 32001774, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 209/7, 209/3 i 204/4 przez punkty: 32001773, 32001772, 32001771, 32001750, 32001749, 32001770 i 32001778 do punktu 32001769. Tu skręca na północny wschód i biegnie granicą działki nr 204/4 przez punkty: 32001768, 32000392 do punktu 32001478, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pasłęk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 9 m. Pasłęk

Granica biegnie od punktu 09001283, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/4, w kierunku północnym wzdłuż granicy pasa drogowego do punktu 09000001. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu 09002247. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy z obrębem ewidencyjnym Robity i dochodzi do punktu 09001279, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 09001277. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do punktu 09001276, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty: 09001278, 09001280 i 09001281 dochodzi do punktu 09001282. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 09001283, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Pasłęk

Granica biegnie od punktu 03000568, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 19/9, położonego na wschodniej krawędzi drogi - ul. Westerplatte, w kierunku wschodnim przez punkty: 03000577, 03000576, 03000575, 03000578 i 03000587 do punktu 03000588. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 03000589, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 03000590. Z tego punktu biegnie w kierunku południowym przez punkty: 03000591 i 03000592 do punktu 03000134, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 03000135, 03000136 i 03000364 do punktu 03000347. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 03000573, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 03000572, 03000571, 03000570 do punktu 03000569, położonego na wschodniej krawędzi drogi - ul. Westerplatte. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym, wzdłuż drogi i dochodzi do punktu 03000568, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 4 m. Pasłęk

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 47/1 od punktu 04000187, stanowiącego jej zachodni narożnik, w kierunku północno-wschodnim do punktu 04000623, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 04000626. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty 04000186 i 547003279 do punktu 04000187, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 45/4 od punktu 04000879, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 04000880, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 04000881. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu 04000882, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty: 04000883 i 04000205 dochodzi do punktu 04000204. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 04000203, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty: 04000202 i 04000201 dochodzi do punktu 04000879, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olecko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Olecko

Granica biegnie od punktu 2.232-60, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1311/4, położonego na wschodniej krawędzi istniejącej drogi gruntowej, w kierunku północno-zachodnim przez punkt 2.232-59 do punktu 2.232-73. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-80, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 2.232-79. Dalej biegnie na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-78, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 2.232-77. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 2.232-76. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 2.232-75, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 2.232-74. W tym punkcie skręca na północny zachód i ponownie biegnie wschodnią krawędzią drogi gruntowej przez punkty: 2.222-13, 2.222-8, 224.222-1364p, 2.222-5, 2.221-32, 2.221-30 do punktu 2.221-53, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 2.221-52. Tu odchyla się na wschód i dochodzi do punktu 2.221-51, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 2.221-50. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 2.221-26, 2.221-28, 2.222-4, 2.222-2, 2.212-9, 2.212-7, 2.212-4 do punktu 2.212-3. Stąd biegnie wzdłuż granicy miasta Olecko w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 224.222-2579p, 224.222-1370p, 2.222-10, 224.222-1366p do punktu 224.222-1372p, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 224.222-1375p. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 2.232-11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 2.232-8, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 2.232-60, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 11 Jaśki

Granica biegnie od punktu 11-160, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 262/3, w kierunku wschodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 655 po granicy działki nr 262/3 przez punkty: 11-162, 11-122 i 11-123 do punktu 11-173, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 11-179 do punktu 11-211. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 178/14 przez punkty: 11-205, 11-214, 11-221, 11-219 i 11-220 do punktu 11-223, w którym skręca na północ, i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 178/28, dochodzi do punktu 11-3072. Z tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr 178/28 i 300/2 przez punkty: 11-3073, 11-3074 i 11-3075 do punktu 11-3076, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 301/2 do punktu 11-3077. Tu skręca na południowy wschód i biegnąc wzdłuż granic działek nr 301/2 i 312/2 przez punkty 11-3078 i 11-2760, dochodzi do punktu 11-3079, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 312/2 dochodzi do punktu 11-2775. Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 323/2 do punktu 11-2774, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 11-2686. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 323/2 przez punkty: 11-2682, 11-2683, 11-2684, 11-2685, 11-2691, 11-2690 i 11-2676 do punktu 11-2693. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 323/2 biegnie przez punkt 11-2692 do punktu 11-3080, z którego biegnie na południe wzdłuż granic działek nr 323/2 i 343/2 przez punkt 11-3081 do punktu 11-3082. Z tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki 343/2 do punktu 11-2781, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 342 dochodzi do punktu 11-2667. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 342, 341, 340, 339 i 178/28 przez punkty: 11-2666, 11-966, 11-2665, 11-2664 i 11-2513 do punktu 11-959, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 178/28 przez punkt 11-957 dochodzi do punktu 11-956, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 11-955. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 178/28, 262/4 i 262/3 przez punkty: 11-954, 11-311, 11-297, 11-286 i 11-274 do punktu 11-273, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 262/3 przez punkt 11-237 do punktu 11-227. Tu skręca na północ i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie przez punkt 11-202 do punktu 11-160, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mrągowo

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 7 m. Mrągowo

Granica biegnie od punktu 7-297, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 30/25, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 7-545, 7-295 do punktu 7-3, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP przez punkty: 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20 do punktu 7-21. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt 7-777 do punktu 7-776, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkt 7-755 do punktu 7-754. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 7-457. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-383, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 7-666 do punktu 7-403. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt 7-402 do punktu 7-401, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 7-400, 7-399, 7-760 do punktu 7-374. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 7-693, 7-692, 7-691 do punktu 7-382, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi drogi dojazdowej z ul. Przemysłowej do istniejących przedsiębiorstw, przez punkt 7-748 do punktu 7-538. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt 7-750 do punktu 7-373. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 7-273 do punktu 7-539. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkt 7-271 do punktu 7-270, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 7-269. W tym punkcie załamuje się na północny wschód i biegnie równolegle do ul. Przemysłowej do punktu 7-260, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt 7-259 do punktu 7-256. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 7-255, 7-254 do punktu 7-253, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 7-252. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 7-487 do punktu 7-258. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-299, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkt 7-303 do punktu 7-304. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu 7-302, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 7-301. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez punkt 7-787 do punktu 7-297, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 8 m. Mrągowo

Granica biegnie od punktu 8-1148, stanowiącego najbardziej wysunięty na wschód punkt działki nr 19/12, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 6-118, 6-117, 6-116, 6-115 do punktu 6-114, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 6-113, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkt 6-112 do punktu 6-111. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 8-243 do punktu 8-161, położonego w rejonie ul. Słonecznej. W punkcie 8-161 odchyla się na południe i biegnie przez punkty: 8-1143, 8-162 do punktu 8-1173. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkt 8-1111 do punktu 8-1172, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 8-1171. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 8-1170, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 8-1169. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: 8-1176, 8-1175 do punktu 8-1174, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkty: 8-1118, 8-1117, 8-1116 do punktu 8-272. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 8-271. W tym punkcie skręca na południe i biegnie przez punkty: 8-270, 8-269, 8-279 do punktu 8-280, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty: 8-266, 8-483, 8-481 do punktu 8-480. Tu granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP przez punkt 8-263 do punktu 8-258. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt 8-259 do punktu 8-260, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty: 8-255, 8-254, 8-1142 do punktu 8-1140. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 8-250, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP przez punkty: 8-249, 8-248, 8-247, 8-1141, 8-1149, 8-245 do punktu 8-1148, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Mrągowo

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 2-84, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 221/2 i położonego na granicy pasa drogowego ul. Giżyckiej w ciągu drogi krajowej nr 59, w kierunku północnym, wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej przez punkty: 2-1523, 2-1522 do punktu 2-1517. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu 2-1518, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkt 2-1758 do punktu 2-1519. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 2-1520, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 2-1521. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu 2-72. Z tego punktu biegnie na wschód, wzdłuż granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo, przez punkty: 2-73, 237.2-2066 i 2-74 do punktu 2-75. Stąd biegnie po granicy miasta na południowy wschód i dochodzi do punktu 2-76, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogi krajowej nr 59 przez punkty: 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81 do punktu 237.2-82, położonego na granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż pasa drogowego ul. Giżyckiej przez punkt 2-83 do punktu 2-84, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 2-2057, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 216/10, w kierunku wschodnim przez punkt 2-614 do punktu 2-68, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo wschodnią krawędzią drogi gminnej, przez punkt 2-69 do punktu 2-70 i dalej, nie zmieniając kierunku, do punktu 2-618. W tym miejscu zmienia kierunek na zachód i dochodzi do punktu 2-617, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-616. Z tego miejsca biegnie na zachód i dochodzi do punktu 2-642, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-612, gdzie zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 2-611. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 2-2218, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 2-643, 2-648, 2-649, 2-650 do punktu 2-651, gdzie załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 2-656. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt 2-658 do punktu 2-2215, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 2-2216 do punktu 2-2217. W tym miejscu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 2-2057, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mrągowo

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 29/5 od punktu 10-103, stanowiącego jej najbardziej wysunięty na północ narożnik, położonego na granicy ul. Kormoranów, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 237.1-104 do punktu 237.1-105, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu 10-420. Tu skręca na północny zachód i przez punkty: 10-419, 10-418, 10-417, 10-416 biegnie do punktu 10-415, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 10-414. Stąd biegnie wzdłuż ul. Kormoranów przez punkty: 10-413, 10-412, 10-411 do punktu 10-103, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Morąg

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 13 Kruszewnia

Granica biegnie od punktu J-34899, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 73/12, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 73/12 i 73/21 przez punkty: J-144, J-427, J-208 i J-518 do punktu J-332, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 73/22 do punktu J-142. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 73/22 do punktu J-35798, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 73/22 do punktu 13-3088. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 73/20 do punktu 13-3089, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 73/20 dochodzi do punktu 13-4732. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 67 przez punkt 13-4454 do punktu 13-3243. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 67 i 73/26 przez punkty: 13-2812, 13-1607 i 13-618 do punktu 13-1606. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 73/26 przez punkty: 13-174 i 13-2814 do punktu 13-1003. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 73/26, 73/16 i 73/12 przez punkty: 13-2821, 13-1004, 13-2862, 13-2831, 13-10019 do punktu J-34899, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Morąg

Granica biegnie od punktu 1-1461, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 259/11, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez punkty: 1-1462, 1-1485, 1-1500, 1-1499, 1-1498, 1-1497, 1-1496, 1-1495, 1-1494, 1-1493, 1-1492, 1-1491, 1-1490, 1-1489, 1-1488, 1-1487, 1-1486 i 1-1472 do punktu 1-1471. Stąd biegnie wzdłuż linii brzegowej jeziora Skiertąg w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez punkty: 1-876, 1-877, 1-878, 1-879, 1-880, 1-881, 1-882, 1-883, 1-884, 1-885, 1-886, 1-887, 1-888, 1-889, 1-890, 1-891, 1-892 i 1-893 do punktu 1-894. Tu skręca na południowy zachód i wzdłuż granicy działki nr 259/11 dochodzi do punktu 1-895. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 260/10 do punktu 1-896, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 1-897. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 260/10 do punktu 1-4298. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 260/10 i 259/11 przez punkty: 1-4299 i 1-4346 do punktu 1-4347. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez punkt 1-4348 do punktu 1-4349. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 259/11 do punktu 1-4345, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 1-1203 i 1-1202 do punktu 1-1201. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 260/12 do punktu 1-4350, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 260/12 przez punkty: 1-4351, 1-4352 i 1-4353 do punktu 1-3749. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 260/12 i 259/11 przez punkty: 1-1196 i 1-1195 do punktu 1-1194, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 258/55 do punktu 1-1193. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu 1-1192, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 258/55 przez punkty: 1-3693, 1-3692, 1-3691, O-379, O-48 i O-47 do punktu O-378. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu O-544, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu O-46. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 258/55 przez punkty: O-377 i O-45 do punktu O-44. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 257 do punktu O-624. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 257 przez punkty: O-43, O-42, O-542 i O-375 do punktu 1-778. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 1-1187, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 257 przez punkt 1-1188 do punktu 1-1189. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 1-1190, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 1-1659. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 258/55 przez punkty: 1-1658, 1-1827 i 1-1826 do punktu 1-1825. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 258/55 przez punkty: 1-4102 i 1-4101 do punktu 1-4100. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 258/54 przez punkt 1-4111 do punktu 1-4110. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 258/54 i 258/6 przez punkt 1-1460 do punktu 1-1369. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 259/11 do punktu 1-1461, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lidzbark Warmiński

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Lidzbark Warmiński

Granica biegnie od punktu 1-595, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 13/80, w kierunku zachodnim przez punkt 1-596 do punktu 1-599, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 1-598. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkt 1-1312 do punktu 1-592, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkty: 1-1314, 1-593 do punktu 1-594. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 8-47, 8-46, 1-154, 1-153, 1-152, 1-151, 1-150, 1-149, 1-148, 1-147, 1-146, 1-145, 1-144, 1-143, 1-142 do punktu 1-141. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkty: 1-341, 1-342 dochodzi do punktu 1-91, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 1-360 dochodzi do punktu 1-90. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 1-92, 1-93, 1-94, 1-590, 1-1310 do punktu 1-95. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią stroną ul. Olsztyńskiej przez punkt 1-304 do punktu 1-595, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 9 m. Lidzbark Warmiński

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 9-804, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 3, wzdłuż jej granicy, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 9-837, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 11 przez punkty: 9-1125, 9-1389 do punktu 9-806. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż ul. Olsztyńskiej do punktu 9-807, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty: 9-808, 9-1399 dochodzi do punktu 9-809. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż granicy działek nr 11 i 33/8 przez punkty: 9-810, 9-1036 do punktu 9-1035, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 33/8 do punktu 9-1034. Stąd biegnie na północ do punktu 9-1033, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 9-1401. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 33/8, wzdłuż ul. Olsztyńskiej, przez punkty: 9-1402, 9-814, 9-815, 9-1133, do punktu 9-816, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 9-1041. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy tej działki, przez punkty: 9-1044, 9-1042 do punktu 9-1043, w którym skręca na południe, i przez punkt 9-714 dochodzi do punktu 9-723. Tu skręca na południowy zachód do punktu 9-722, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 9-721, 9-720, 9-719 do punktu 9-717. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 9-1037, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 9-1038. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 33/8 do punktu 9-1039, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu 9-1040. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 9-711, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 9-710. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 33/8, 11 i 3, wzdłuż ul. Topolowej, przez punkty: 9-986, 9-715, 9-991, 9-716, 9-709, 9-708, 9-789, 9-790, 9-839, 9-840, 9-796, 9-797, 9-798, 9-801, 9-800, 9-803, 9-857, do punktu 9-804, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 51 od punktu 9-824, stanowiącego jej północno-wschodni narożnik, w kierunku południowym, wzdłuż ul. Olsztyńskiej, do punktu 9-775, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkt 9-1108 do punktu 9-774. Tutaj skręca na północ i biegnie do punktu 9-823, z którego biegnie w kierunku wschodnim do punktu 9-824, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Lidzbark Warmiński

Granica biegnie od punktu 1-80, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 7/1, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 7/1 przez punkt 1-1281 do punktu 1-1321. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/2 przez punkt 1-1333 do punktu 1-1322, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 1-1323. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 7/1 do punktu 1-1324, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-1325. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/1 do punktu 1-1326, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7/1 i 7/3 przez punkt 1-1330 do punktu 1-1327. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 7/3 do punktu 1-1328, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/3 do punktu 1-1329. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/3 do punktu 1-1331, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 7/3 dochodzi do punktu 1-1332. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 7/2 do punktu 1-83. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/3 przez punkty: 1-84, 1-272, 1-85 i 1-86 do punktu 1-78. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7/3 i 7/1 przez punkty: 1-79, 1-1334 i 1-524 do punktu 1-80, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostróda

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Ostróda

Granica biegnie od punktu 6-1351 w kierunku północnym przez punkt 6-1352 do punktu 6-1868, leżącego na granicy działki nr 62/1 stanowiącej teren PKP. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż linii kolejowej przez punkty: 6-1154, 6-1146, 6-1147 i 6-1148 do punktu 6-1867. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 6-1875, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 6-1350 do punktu 6-1351, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Ostróda

Granica biegnie od punktu 6-1870, leżącego u zbiegu granic działek nr: 129/3, 129/7 i 129/11, w kierunku zachodnim skrajem drogi gminnej (działka nr 129/9) przez punkty: 6-1885 i 6-1886 do punktu 6-1872. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy z terenem poligonu wojskowego do punktu 6-50. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy z terenem poligonu wojskowego przez punkt 6-1871 do punktu 6-49, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 6-48. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 6-1870, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 38 Tyrowo

Granica biegnie od punktu 38-933, stanowiącego północny narożnik działki nr 104, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 104 do punktu 38-987, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 104 i 105 przez punkt 38-975 do punktu 38-956. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 105 do punktu 38-877, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 105 i 104 przez punkty: 38-1073 i 38-904 do punktu 38-933, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olsztyn

Kompleks 1

Obszar 1

Obręby ewidencyjne nr: 80, 81, 98 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 80-494, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 80-503 i 80-502 do punktu 80-501, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż ul. Kołobrzeskiej przez punkty: 80-493, 80-498, 80-497 do punktu 80-496. Tu skręca na południowy wschód i przez punkty: 80-387, 80-386, 80-385, 80-384 i 80-383 dochodzi do punktu 80-291. Stąd biegnie na wschód przez punkty: 80-382 i 80-381 do punktu 80-214, gdzie skręca na południowy wschód, i przez punkty: 80-213, 80-212, 80-211 i 80-210 dochodzi do punktu 80-209. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 80-30, w którym załamuje się na wschód, i biegnie przez punkty: 80-29, 80-28, 80-27 do punktu 81-45. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż terenu PKP przez punkty: 81-46, 81-47, 81-48, 81-49, 81-50, 81-51, 81-52, 81-53, 81-54, 81-55, 81-11, 81-10, 149-282, 149-283, 149-284, 149-285, 149-286, 149-287, 149-18, 149-19 i 149-20 do punktu 149-60. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty: 149-59, 149-58, 149-57, 149-56, 149-55, 149-54, 149-53, 149-52, 149-51, 149-316 do punktu 149-50, w którym załamuje się na zachód, i przez punkt 149-49 dochodzi do punktu 149-48. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 149-215, 149-47, 81-22, 81-21, 81-268, 81-295, 81-296, 81-420, 81-297 i 81-298 do punktu 81-299. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 81-316, w którym załamuje się na południe, i przez punkty: 81-379 i 81-312 dochodzi do punktu 81-405. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu 81-404, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 81-381. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty: 81-382, 81-383 do punktu 81-384, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 81-322. Stąd biegnie na południe przez punkty: 81-323, 81-324, 81-325, 81-326, 81-327, 81-328 do punktu 81-30, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż ul. Józefa Piłsudskiego przez punkty: 81-31, 81-32, 81-329, 81-330, 81-331, 81-332, 81-333, 81-183, 81-334, 81-335, 81-184, 81-336, 98-13, 98-12, 98-1835, 98-1836, 98-1837, 98-1838 i 98-1839 do punktu 98-1840. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty: 2-101-372/2011 i 3-101-372/2011 do punktu 4-101-372/2011, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu 5-101-372/2011. Stąd biegnie na południe i dochodzi do punktu 6-101-372/2011, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 98-5. Z tego punktu biegnie na północ przez punkty: 98-4, 7-101-372/2011, 8-101-372/2011 i 9-101-372/2011 do punktu 10-101-372/2011, w którym skręca na wschód, i przez punkty: 11-101-372/2011 i 12-101-372/2011 dochodzi do punktu 13-101-372/2011. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej przez punkty: 14-101-372/2011, 15-101-372/2011, 16-101-372/2011 i 17-101-372/2011 do punktu 18-101-372/2011. Stąd biegnie na zachód do punktu 80-54, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 80-296. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez punkty: 80-295, 81-1, 80-446, 81-2, 80-441 do punktu 80-440, gdzie skręca na północ, i przez punkty: 80-491, 80-439, 80-438, 80-495, 80-437 dochodzi do punktu 80-494, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne nr: 84, 89, 94, 134 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 123421, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 14/14, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty: 123422 i 123432 do punktu 123431, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 123429. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/14 do punktu 123433, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 14/14 i 4/6 przez punkt 123437 do punktu 155874. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 4/6 przez punkty: 645679 i 645607 do punktu 645532, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/6 i 5/2 przez punkty: 645454, 645382 i 645304 do punktu 645752. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 5/2 i 4/6, a następnie przez teren działki nr 3/2, i dalej wzdłuż granicy działki nr 1/25 przez punkty: 44, 43, 32, 155875, 155876, 42, 41, 47, 55, 56, 57 i 58 do punktu 59. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/25 przez punkt 60 do punktu 61. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/25 do punktu 62, w którym skręca w kierunku wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 1/25 dochodzi do punktu 63. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/25 do punktu 64, z którego biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 7 do punktu 155827. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 7 przez punkty: 155825 i 155823 do punktu 652644. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7 do punktu 655803. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 26 do punktu 125229, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 26, 27, 28, 9 i 1/25 przez punkty: 125269, 125236, 125273, 125241, 125245, 125246, 155840, 155841 i 155845 do punktu 155872. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/25 przez punkty: 155871 i 155870 do punktu 155869. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/25 przez punkt 644663 do punktu 648921, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/25 przez punkt 644580 do punktu 644499. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 1/25 i 26 przez punkty: 644404, 644311 i 641469 do punktu 644133. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 26, 27 i 29/1 przez punkty: 8875, 8874, 8873 i 8872 do punktu 650615, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 29/1 dochodzi do punktu 353. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/1 do punktu 641498, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/25 przez punkty: 641470, 641499, 129000, 128997, 128994 i 641500 do punktu 641501. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/1 do punktu 352, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 19/1 dochodzi do punktu 351. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkt 44 do punktu 43, z którego biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkt 42 do punktu 41. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3 przez punkt 40 do punktu 641384, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 3 i 12 przez punkty: 133257 i 133263 do punktu 133262. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 12 do punktu 133261, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 12 i 10 przez punkty: 133260, 133229 i 133228 do punktu 133161. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 9 i 49/2 przez punkt 11 do punktu 10, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 49/2, 6/2 i 1/2 przez punkty: 358 i 357 do punktu 355. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1/2 do punktu 356, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/2 i 14/14 przez punkty: 123047 i 275 do punktu 274. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/14 przez punkty: 276, 277, 327, 290 i 291 do punktu 247, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 14/14 i 14/9 przez punkty: 246, 425, 382, 245, 419, 244, 243, 242 i 326 do punktu 438. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/9 do punktu 437, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/9 do punktu 379. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 14/9 do punktu 378, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/9 przez punkt 199 do punktu 198. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 14/9 i 14/14 przez punkty: 197, 196, 195 i 431 do punktu 123421, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręby ewidencyjne nr: 89 i 94 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 125233, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 25/14, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 25/14 i 25/16 przez punkty: 3378, 3374, 3373, 3370, 3368, 3367, 3364, 3362, 3361, 3358, 125186, 3357 i 3354 do punktu 3352, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 25/16 i 6/9 przez punkt 650573 do punktu 90. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/9 przez punkt 91 do punktu 92, z którego biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 6/9 i 6/12 przez punkt 155836 do punktu 93. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 6/12, 6/9, 25/16 i 25/14 przez punkty: 155844, 155843, 155842, 125250, 125247, 125243, 125239 i 125230 do punktu 125228, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 25/14 do punktu 125231. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 25/14 przez punkt 125232 do punktu 125234, z którego biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 25/14 do punktu 125233, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 13 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 35, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 13, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 13 i 23/1 przez punkty: 12 i 11 do punktu 656, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/1 przez punkt 61 do punktu 62. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 24, 59 i 60 przez punkty: 49 i 299 do punktu 558, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 96/9 do punktu 559. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 96/9 przez punkt 560 do punktu 561, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 96/9 przez punkty: 562, 563, 564, 565 i 566 do punktu 568. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 96/9 przez punkty: 569, 570, 401, 404, 173, 172, 171, 170, 152, 283, 254, 253, 229 i 226 do punktu 550. Stąd biegnie przez teren działki nr 96/9 do punktu 1, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki nr 96/9 dochodzi do punktu 540. Tu zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż granicy działki nr 96/9 dochodzi do punktu 359, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 96/9 przez punkt 400 do punktu 324. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 96/9 do punktu 545, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 96/9 do punktu 546. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 96/9 przez punkt 547 do punktu 394, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki nr 96/9 dochodzi do punktu 16. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 96/9 przez punkty: 17, 6 i 284 do punktu 285, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 96/9 do punktu 294. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Jesiennej (działki nr: 58 i 13) przez punkty: 9, 8, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27 i 26 do punktu 3577. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 13 przez punkt 34 do punktu 35, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 136 m. Olsztyn

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 5/2 od punktu 136-9, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 136-295, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 136-294. Stąd biegnie na południowy wschód i dochodzi do punktu 136-293, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 136-292, 136-291 i 136-290 do punktu 136-289. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 136-288, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 136-287, 136-286 i 136-285 do punktu 136-284. Stąd biegnie na zachód przez punkt 136-283 do punktu 136-282, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 136-281. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 136-22, 136-21, 136-20, 136-19, 136-18, 136-17, 136-16, 136-15, 136-14, 136-13, 136-12, 136-11 i 136-10 do punktu 136-9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 5/5 od punktu 136-298, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 136-306. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 136-305 dochodzi do punktu 136-304, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 136-303 do punktu 136-302. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty: 136-301, 136-300 i 136-299 do punktu 136-298, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 7/3 od punktu 136-331, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 136-330, 136-46 i 136-47 do punktu 136-338. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty: 136-337, 136-336, 136-335 i 136-334 do punktu 136-333, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 136-331, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu 136-316, stanowiącego północny narożnik działki nr 12/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 12/5, 13/2 i 14/2 przez punkty: 136-454, 136-453, 136-455 i 136-462 do punktu 136-461. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 14/2 i 13/2 przez punkty: 136-463 i 136-464 do punktu 136-465. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 13/2 i 12/5 przez punkty: 136-468, 136-469 i 136-470 do punktu 136-320, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 12/5 przez punkty: 136-319, 136-318 i 136-317 do punktu 136-316, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu 136-111, stanowiącego północny narożnik działki nr 12/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 12/2, 13/6 i 14/12 przez punkty: 136-110, 136-109, 136-108, 136-107, 136-106 i 136-115 do punktu 136-105, w którym skręca na wschód, i przez punkt 136-104 dochodzi do punktu 101.136-9091. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/12 przez punkty: 101.136-9090 i 101.136-9089 do punktu 101.136-432. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 136-433, 136-434, 136-435, 136-436, 136-437, 136-438, 136-439 do punktu 136-440, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkty: 136-441, 136-442, 136-443, 136-444, 136-445 do punktu 136-446. W tym punkcie skręca na zachód i dochodzi do punktu 136-447, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 14/12, 13/6 i 12/2 przez punkty: 136-448, 136-449 i 136-450 do punktu 136-315. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 12/2 do punktu 136-314, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 136-313. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkt 136-145 dochodzi do punktu 136-111, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 14/8 od punktu 136-414, stanowiącego jej zachodni narożnik, w kierunku północnym do punktu 136-415, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 136-416, 136-417, 136-418 i 136-419 do punktu 136-420. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty: 136-421, 136-422, 136-423 i 136-424 do punktu 136-425, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 136-491 dochodzi do punktu 136-492. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu 136-493. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty: 136-494, 136-495, 136-496 i 136-497 do punktu 136-498, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 136-167, 136-166, 136-165, 136-164, 136-163, 136-162, 136-161, 136-160, 136-159, 136-158, 136-157, 136-156, 136-155 i 136-154 do punktu 136-485. Dalej biegnie w tym samym kierunku przez punkt 136-484 do punktu 136-414, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 14/10 od punktu 136-427, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 136-428, 136-429 i 136-430 do punktu 650844. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty: 9088, 9087 i 9086 do punktu 651083, w którym skręca na południe, i przez punkt 136-539 dochodzi do punktu 136-538. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 136-537, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu 136-536. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 136-171, 136-170 i 136-169 do punktu 136-528, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 136-529. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty: 136-530, 136-531 i 136-532 do punktu 136-533. Stąd biegnie na północ do punktu 136-534, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty: 136-535 i 136-426 do punktu 136-427, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Granica biegnie od punktu 136-490, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 17/9, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 17/9 i 16/3 przez punkty: 136-234,

136-235, 136-236, 136-237, 136-238, 136-190, 136-189, 136-188, 136-187, 136-186, 136-185, 136-184, 136-183, 136-182 i 136-181 do punktu 136-499, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/3 przez punkty: 136-500 i 136-501 do punktu 136-502. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 16/3 dochodzi do punktu 136-503. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 16/3 i 17/9 przez punkty: 136-504, 136-505, 136-506, 136-507, 136-508 i 136-509 do punktu 136-490, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 16/5 od punktu 136-527, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 136-179, 136-178, 136-177, 136-176 i 136-175 do punktu 136-523, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 136-524. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu 136-525, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 136-526. Stąd biegnie na północ do punktu 136-527, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mława

Kompleks 1

Obszar 1

Obręby ewidencyjne nr: 10, 11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-27339, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1630/2, położonego u zbiegu granic działek nr: 1629, 1630/1 i 1630/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 10-27292, 10-27346, 10-27347, 10-27348, 10-27349, 10-27296, 10-27340, 10-27350, 10-27351, 10-27352, 10-27401, 10-27341, 10-27342 i 10-27343 do punktu 10-27344. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty: 10-7007, 10-7008 i 10-7009 do punktu 10-7060. Stąd biegnie na wschód przez punkty: 10-7061, 10-7062, 10-7063, 10-7064, 10-7065 i 10-7066 do punktu 10-7067, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 10-27345, w którym skręca na północny wschód, i przez punkt 10-27288 dochodzi do punktu 10-26996. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 10-7069, w którym załamuje się na północny wschód, i przez punkty: 10-7070, 10-7071 i 10-7072 dochodzi do punktu 10-7073. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty: 10-7111 i 10-7098 do punktu 10-27457, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 10-37993, 10-34592 i 10-37994 do punktu 10-28036. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż ul. Działdowskiej przez punkty: 10-28035, 10-28033, 10-28032, 10-27456, 10-26914, 10-26913, 10-26912, 10-26911, 10-26910, 10-26909, 10-26908, 10-26907 i 10-26906 do punktu 10-26905. Stąd biegnie na zachód wzdłuż ul. Instalatorów do punktu 10-39030, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż ul. Instalatorów przez punkty: 10-7533, 10-7532, 10-7531, 10-7530, 10-7529, 10-7528, 10-7527 i 10-7526 do punktu 10-7525. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż ul. LG Electronics przez punkty: 10-7524, 10-7522, 10-7523, 10-7521, 10-7520, 10-7519, 10-7518, 10-7443 i 10-7442 do punktu 10-7441. Stąd biegnie na południowy zachód, przecina ul. LG Electronics, i biegnie przez punkty: 10-10122, 10-10121, 10-10120, 10-26847 i 10-10091 do punktu 10-10090. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 10-10085, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 10-19435 dochodzi do punktu 10-10084. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 10-19431, 10-10131, 10-19108, 10-19107, 10-10132, 10-19106, 10-10133, 10-19105, 10-19434, 10-19104, 10-19103, 10-26513, 10-19102, 10-19101 i 10-10134 do punktu 10-10135. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż ul. LG Electronics przez punkty: 10-10203, 10-19427, 10-19428, 10-26508, 10-26507, 10-18699, 10-10136, 10-19442 i 10-19443 do punktu 10-10037. W tym punkcie skręca na północny zachód, przecina ul. LG Electronics, i przez punkty: 10-7258, 10-7224, 10-7223 i 10-7030 dochodzi do punktu 10-27339, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 11-34590, stanowiącego północny narożnik działki nr 272/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 272/3 i 272/4 przez punkty: 11-35448 i 11-41972 do punktu 11-36929, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 272/4 dochodzi do punktu 11-41073. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 11-41072, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 271/6 i 271/3 przez punkty: 11-36928 i 11-28030 do punktu 11-36927. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 271/3, 271/4, 270/5, 269/5, 268/6 i 268/7 przez punkty: 11-28025, 11-37988, 11-37987, 11-37986 i 11-28019 do punktu 11-28013. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 268/7, 267/4, 266/4, 265/4 i 264/4 przez punkty: 11-28012, 11-28011, 11-28010 i 11-28009 do punktu 11-28007. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu 11-28008, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 265/4, 266/4, 267/4, 268/7 i 268/6 przez punkty: 11-28014, 11-28015, 11-28016, 11-28017 i 11-28018 do punktu 11-28020. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 268/6, 268/5, 269/4, 269/7, 269/6, 270/6, 271/8, 271/7 i 272/3 przez punkty: 11-28021, 11-28026, 11-28027, 11-41069, 11-28031, 11-28034, 11-41970, 11-28037, 11-37996 i 11-34591 do punktu 11-34590, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-10200 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1735/4, położonego na południowej granicy pasa drogowego ul. Instalatorów (działka nr 1732), w kierunku północno-wschodnim do punktu 10-18437. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 10-18436, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 10-18435 dochodzi do punktu 10-26595. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkt 10-18433 dochodzi do punktu 10-18432 położonego na zachodniej granicy drogi wewnętrznej (działka nr 1734). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej krawędzi drogi do punktu 10-10198, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 10-10199. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty: 10-10438, 10-17631, 10-10117, 10-10103 i 10-19050 dochodzi do punktu 10-10200, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-10189, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1733/3, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr: 1733/3 i 1733/6 przez punkt 10-26500 do punktu 10-10190, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 10-26969. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 10-26973, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 10-26972. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Nowej do punktu 10-26505, gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1733/6 do punktu 10-26504. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 10-26503, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 10-26506. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1733/3 przez punkty: 10-24982 i 10-24981 do punktu 10-24980. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 10-10189, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-38381, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 281, wzdłuż granicy z działką nr 280/2 w kierunku wschodnim do punktu 10-38380 położonego na krawędzi drogi gruntowej (działka nr 323). W punkcie 10-38380 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi (działka nr 323) przez punkty: 10-34705, 10-38387 i 10-38388 do punktu 10-38389. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi drogi gruntowej (działka nr 286) do punktu 10-38385 położonego na granicy pasa drogowego ul. Nowej (działka nr 2070). Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego przez punkt 10-38384 do punktu 10-38383. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkt 10-38394 do punktu 10-38393, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 10-38392, z którego biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 10-38391 do punktu 10-34683 położonego na granicy pasa drogowego ul. Nowej (działka nr 2070). W punkcie 10-34683 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ul. Nowej przez punkty: 10-10171 i 10-10169 do punktu 10-38381, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-7119, stanowiącego północny narożnik działki nr 1610/3, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 10-27356 i 10-7120 do punktu 10-17610, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty: 10-17612, 10-17611, 10-17613, 10-17615, 10-17617 do punktu 10-17619. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 10-17620, 10-7133, 10-7134, 10-7135, 10-7136, 10-7202 i 10-17608 do punktu 10-7245 położonego na granicy pasa drogowego ul. LG Electronics (działka nr 1718/1). Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. LG Electronics przez punkty: 10-7244, 10-7422, 10-7421 i 10-7420 do punktu 10-7419, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 10-7418. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 10-7412, 10-10525, 10-7193, 10-17602, 10-7189, 10-7183, 10-7177, 10-7172, 10-7170, 10-7166, 10-7164, 10-7163, 10-7161, 10-7158, 10-7156, 10-7154, 10-7152, 10-7148 i 10-7149 do punktu 10-7147. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 10-28825 dochodzi do punktu 10-7119, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Miasto Lubawskie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie

Granica biegnie od punktu 10-497, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 125/2, w kierunku południowym wzdłuż granicy tej działki przez punkt 10-94 do punktu 10-95. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 12 przez punkt O-94506 do punktu O-94508. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 12 do punktu 10-98, w którym załamuje się na północny zachód, i przez punkt 10-371 dochodzi do punktu 10-493. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/6 do punktu 10-492, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 10-491. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 14/6 do punktu 10-372, w którym skręca na południowy zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do punktu 10-373. Tu skręca na południe i nadal biegnie wzdłuż granicy działki 14/6 do punktu 10-9, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Makuszyńskiego do punktu 10-121. Stąd biegnie na północ przez punkt 10-83 do punktu 10-494, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 125/2 i 125/3 przez punkty: 10-495, 10-496 do punktu 10-279. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/3 do punktu 10-392, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/3 przez punkt 10-391 do punktu 10-431. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 122/3 do punktu 10-429, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki nr 125/2 dochodzi do punktu 10-499. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 125/2 przez punkt 10-498 do punktu 10-497, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie

Granica biegnie od punktu 10-467, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 21/2 i 38/2 przez punkty: 10-439, 10-438, 10-437, 10-436 i 10-435 do punktu 10-137, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/2 przez punkty: 10-135, 10-134, 10-133 i 10-132 do punktu 10-131. Stąd biegnie na południe do punktu 10-139, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/2 przez punkty: 10-169, 10-164, 10-161, 10-160 do punktu 10-159. Tu skręca na zachód i biegnie przez teren działki nr 21/2 do punktu 10-468. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 21/2 do punktu 10-467, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 12 m. Nowe Miasto Lubawskie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 89/3 od punktu 12-723, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 12-724. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 12-725, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 12-726. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu 12-727, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkt 12-728 do punktu 12-18. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 12-343, 12-342 i 12-656 do punktu 12-341, z którego biegnie na północny zachód do punktu 12-338. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 12-340, 12-339, 12-716, 12-514, 12-563, 12-562, 12-561, 12-547, 12-545, 12-625, 12-624, 12-643 i 12-642 dochodzi do punktu 12-358. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty: 12-357, 12-356 i 12-355 do punktu 12-20. Stąd biegnie na północ przez punkty: 12-380 i 12-382 do punktu 12-723, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wielbark

Obręb ewidencyjny Wielbark

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 20-7625, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 324/2, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 233.323-2018, i dalej krawędzią lasu, do punktu 20-5746. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5715, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, osiągając punkt 20-5694. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i krawędzią lasu dochodzi do punktu 20-5757, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty: 20-5738, 20-5718, 20-5696 do punktu 20-5678. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP, przez punkty: 20-5515, 20-5392, 20-5276, 20-5233 i 20-5127 do punktu 20-5072, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-5058. Tu załamuje się na południe, biegnie wzdłuż terenu PKP i przez punkty: 20-5016, 20-4920, 20-4370 dochodzi do punktu 20-4201. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-4351, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu 20-3795. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogowego ul. Czarneckiego, przez punkty: 20-3809, 20-3818, 20-3852, 20-3877 do punktu 20-3904. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do punktu 20-3906 i dalej, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi, w kierunku północno-wschodnim do punktu 20-4089. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-4124, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 233.323-2081, 20-4209, 20-4291, 20-4339, 20-4369, 20-4457 do punktu 20-7553, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-7552. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 20-1042, 20-1041, 10-40, 20-1017 do punktu 20-1016, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Kopernika, przez punkty: 20-1015, 20-1014, 20-1013, 20-1012, 20-1011, 20-1010, 20-1009, 20-1008 do punktu 20-1007. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty 20-4688, 20-4687 do punktu 20-4686. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-4684, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-4685. Tu ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 20-4670 do punktu 20-4669. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 20-60 do punktu 20-7626. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-7625, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 20-5779, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 346/1, położonego na wschodniej granicy terenu PKP, krawędzią lasu, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 233.323-2072 do punktu 20-5676. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż krawędzi lasu do punktu 20-5720. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5529, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż krawędzi lasu przez punkt 20-5478 do punktu 20-5383. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5126, położonego na zachodniej krawędzi drogi, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-5217. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 20-5211 do punktu 20-6873. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5288, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, biegnie przez punkt 20-4333, przecina istniejącą drogę gruntową, i dochodzi do punktu 20-4295. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi gruntowej i przez punkty: 20-4224, 20-6855, 20-4053, 20-3951, 20-3908, 20-3872, 20-3838, 20-3788, 20-3758, 20-3726 dochodzi do punktu 20-3648. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 233.323-2041, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi drogi gruntowej przez punkty: 20-6832, 20-3465, 20-3442 do punktu 20-3439. Tu załamuje się w kierunku północnym, biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi i przez punkty: 20-3476, 233.323-2068 dochodzi do punktu 20-3996. Z tego punktu biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi w kierunku południowo-zachodnim do punktu 20-3806, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż istniejącej drogi gruntowej w kierunku równoległym do wschodniej granicy terenu PKP, przez punkty: 20-3814, 20-3957, 20-4169, 20-4183, 20-5015, 20-5051, 20-5124 i 20-5161 do punktu 20-5173. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP, przez punkt 20-6877 do punktu 20-5433. W tym punkcie odchyla się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5486. Dalej granica biegnie wzdłuż granicy terenu PKP w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5601. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5605, w którym ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 20-5655 i 20-5759 do punktu 20-5779, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iława

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Iława

Granica biegnie od punktu 6-810, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 6-22/2, w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 6-809, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 6-808 i 6-807 dochodzi do punktu 6-806. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkty: 6-805, 6-804, 6-803, 6-802 i 6-801 dochodzi do punktu 6-800, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 6-799. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 6-798, 6-797 i 6-796 dochodzi do punktu 6-795. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 6-270, 6-271 i 6-272 dochodzi do punktu 6-810, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 5 m. Iława

Granica biegnie od punktu 5-1324, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 180/3, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 5-25, 5-26, 5-27, 5-28, 5-1718 i 5-29 do punktu 5-1314. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 5-1312, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty: 5-1372, 5-1610, 5-1415, 5-1581, 5-1313, 5-1377 i 5-1615 dochodzi do punktu 5-1296, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Ziemowita przez punkt 5-1295 do punktu 5-1294. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 5-37, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt 5-39 do punktu 5-40. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 5-1344, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Ziemowita przez punkty: 5-1713, 5-1316, 5-1318, 5-1714 i 5-1322 do punktu 5-1324, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 32 Smolniki

Granica biegnie od punktu 32-803, stanowiącego północny narożnik działki nr 149/17, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 149/17 przez punkty: 32-40, 32-41, 32-42, 32-43, 32-44, 32-45, 32-46 i 32-47 do punktu 32-813. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 149/17 i 149/16 przez punkt 32-1088 do punktu 32-812. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 149/14 do punktu 32-811, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 149/14 przez punkt 32-810 do punktu 32-809. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 149/14, 149/16 i 149/17 przez punkty: 32-805, 32-804 i 32-1179 do punktu 32-803, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 4 m. Iława

Granica biegnie od punktu 4-1088, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 288/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 288/8, 289/18 i 289/21 przez punkty: 4-1087, 4-1069 i 4-1091 do punktu 4-1092, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 289/30, 289/25 i 288/10 przez punkty nr: 4-833, 4-834, 4-835, 4-836 i 4-1048 do punktu 4-1047. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki nr 288/10 dochodzi do punktu 4-1163, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 288/10, 289/25 i 289/34 przez punkty: 4-1162, 4-1161, 4-1165, 4-1164, 4-1160, 4-1159 i 4-1158 do punktu 4-1157. W tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 289/34 do punktu O-1156, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Ostródzkiej po granicy działki nr 289/34 do punktu O-1009. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 289/34 do punktu 4-1177, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 290/1 do punktu 4-1178. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 290/1 i 289/34 przez punkty 4-1179 i 4-1180 do punktu 4-733, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 289/34 biegnie przez punkt 4-726 do punktu 4-507. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez teren działki nr 289/34, a następnie wzdłuż granicy tej działki przez punkt 4-1207 do punktu 4-1206. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 4-1205, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 289/34 dochodzi do punktu 4-1204. W tym punkcie skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy tej działki dochodzi do punktu 4-1207, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez teren tej działki do punktu 4-507. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr 289/34 i 289/14 przez punkty: 4-508, 4-838, 4-1182, 4-509, 4-510 i 4-511 do punktu 4-513, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr 289/14 i 288/8 przez punkty 4-721 i 4-1188 do punktu 4-1088, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrołęka

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Ostrołęka

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 3-623, stanowiącego najbardziej na północny zachód wysunięty punkt działki, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Budowlanych (działka nr 30488), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego przez punkt 3-624 do punktu 3-503. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3-502, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-501. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 3-500, położonego na granicy pasa drogowego ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131), w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego do punktu 3-599, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Generała Turskiego (działka nr 30194/2). Z punktu 3-599 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Generała Turskiego przez punkty: 3-600, 3-601, 3-602, 3-603, 3-604, 3-605, 3-606, 3-607, 3-608, 3-609, 3-610, 3-611, 3-612, 3-613, 3-614, 3-615, 3-616, 3-617, 3-618 i 3-619 do punktu 3-620. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 3-621 dochodzi do punktu 3-622, położonego na granicy pasa drogowego ul. Budowlanych (działka nr 30488). Z tego punktu biegnie wzdłuż ul. Budowlanych w kierunku północnym i dochodzi do punktu 3-623, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 3-1943, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4), stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 30491/8, w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 3-1942, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt 3-2029 dochodzi do punktu 3-2028. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-2012, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 3-2011 dochodzi do punktu 3-2010. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3-2008, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 3-2026 dochodzi do punktu 3-2025. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-2027, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 3-51. Tu skręca na północny zachód i przez punkty: 3-2720, 3-2324, 3-2325, 3-2326, 3-2327 dochodzi do punktu 3-2215, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działki nr: 30275/4 i 30277/1). W punkcie 3-2215 skręca na wschód i dochodzi do punktu 3-2214, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 3-2213, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 3-2015, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4). Stąd biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ul. ks. Antoniego Pęksy do punktu 3-1943, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 3-3012, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-2979 do punktu 3-65, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-91. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 3-3199, 3-3200 dochodzi do punktu 3-3173, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkt 3-3140 do punktu 3-3012, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 3-3395, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 3-3403, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 3-3406. W tym punkcie skręca na północ i dochodzi do punktu 3-3385, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 3-3384. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-3383, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty: 3-3415, 3-3416 do punktu 3-3409. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3401, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-3400. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3395, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

(skreślony)

Podstrefa Iłowo-Osada

Obręb ewidencyjny Iłowo-Osada nr 4

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 4-4452, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1193/1, położonego na granicy z działkami nr: 1193/2 i 734, w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 4-1899, 4-4438 i 4-4439 do punktu 4-4440. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 4-4450, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 4-4443. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 4-4444, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 934). Z punktu 4-4444 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 4-4445 i 4-4446 do punktu 4-4447, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 4-4448. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4-4449, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 4-2074 dochodzi do punktu 4-4451. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4-4452, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 4-2331, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 142, w kierunku południowym przez punkt 4-2322 do punktu 4-2234. Stąd biegnie wzdłuż drogi powiatowej w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4-2226, w którym skręca na północ i biegnie przez punkty: 4-2218, 4-2216, 4-2214, 4-2207 do punktu 4-2209. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkty: 4-2211, 4-2212, 4-2321, 4-2320 dochodzi do punktu 4-2331, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ciechanów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 90 (Niechodzin-Bielin) m. Ciechanów

Granica biegnie od punktu 90-1883, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, położonego na granicy z ul. Niechodzką (działki nr: 26 i 428), w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Niechodzkiej i przez punkty: 50-65 (położony na granicy z obrębem ewidencyjnym nr 50) i 90-468 dochodzi do punktu nr 90-1891, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1890. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1889, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1888. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1887, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1886. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 90-1885 usytuowanego na istniejącym ogrodzeniu. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 90-1884 dochodzi do punktu 90-1883, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 40 Ujazdówek

Granica biegnie od punktu 40-713, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 199, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 40-711, 40-801, 40-802, 40-803 do punktu 40-804. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 40-805, 40-813, 40-205 do punktu nr 40-89 usytuowanego na granicy obrębów ewidencyjnych: Ujazdówek i Ujazdowo. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów: Ujazdówek i Ujazdowo przez punkty: 40-90, 40-91, 40-92 do punktu 40-93. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 40-881, 40-204 dochodzi do punktu 40-713, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne nr: 50 Szczurzyn i 90 Niechodzin-Bielin

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 94/3 od punktu 50-45, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku wschodnim przez punkt 50-44 do punktu 50-43. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Tysiąclecia przez punkt 90-195 do punktu 90-196. Stąd biegnie na zachód do punktu 90-193, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 50-45, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 90 Niechodzin-Bielin

Granica biegnie od punktu 50-56, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 77/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 77/2 przez punkty: 90-130 i 50-55 do punktu 50-54. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 77/2 i 75/8 przez punkt 90-175 do punktu 90-174. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 75/8 przez punkty: 90-173, 90-172, 90-171, 90-170, 90-169, 90-168 i 90-735 do punktu 90-781, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 75/8 dochodzi do punktu 90-164. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 75/8 i 77/2 przez punkt 90-1711 do punktu 50-56, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 50 Szczurzyn

Granica biegnie od punktu 50-3092, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 35/21, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 35/21 do punktu 50-1951, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 35/21 przez punkt 50-1952 do punktu 50-646. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 35/21 przez punkty: 50-645 i 50-643 do punktu 50-642, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 35/21 i 34/7 przez punkty: 50-3184 i 50-442 do punktu 50-446. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 34/7 do punktu 50-441, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 34/7 dochodzi do punktu 50-437. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 34/7 przez punkty: 50-5631, 50-427 i 50-425 do punktu 50-419, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 34/7 do punktu 50-417. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 35/21 do punktu 50-3092, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olsztynek

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Olsztynek

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 3-517, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 27/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Zielonej (działka nr 22) przez punkty: 3-303 i 3-302 do punktu 3-301, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu 3-686. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3-687, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 28/6 do punktu 3-665. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 28/2 do punktu 3-666, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-668. Stąd biegnie na północ do punktu 3-300, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 59/2 i 59/3 przez punkty: 3-299, 3-555, 3-298, 3-297, 3-296, 3-295 i 3-294 do punktu 3-293. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 59/3 przez punkty: 3-376, 3-532 i 3-375 do punktu 3-374. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 59/3 przez punkty: 3-373 i 3-372 do punktu 3-371. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/4, do punktu 3-399, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 29/4, 30 i 29/3 przez punkty: 3-400, 3-404 i 3-405 do punktu 3-406. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/4 przez punkt 3-458 do punktu 3-360. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 29/4 do punktu 3-361. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/4 do punktu 3-362, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 27/4 przez punkty: 3-700 i 3-695 do punktu 3-516. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 27/6 do punktu 3-515, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-517, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 3-968, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 17/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Mierkowskiej do punktu 3-969. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do punktu 3-970, w którym zmienia kierunek na południowy, i przez punkt 3-998 dochodzi do punktu 3-996. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu 3-995, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3-269. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do punktu 3-681, w którym skręca na północ, i przez punkt 3-999 dochodzi do punktu 3-968, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 3-973, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 17/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Mierkowskiej przez punkt 3-974 do punktu 3-979, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-978. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 3-977, 3-982, 3-984, 3-985, 3-986, 3-989 do punktu 3-990. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 3-991, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Zielonej przez punkty: 3-289, 3-288 do punktu 3-282. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkty: 3-283, 3-514, 3-284 do punktu 3-285, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 3-993, 3-286 dochodzi do punktu 3-994. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 3-997, w którym załamuje się na północ, i przez punkty: 3-971, 3-972 dochodzi do punktu 3-973, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piecki

Obręb ewidencyjny nr 18 Piecki

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 18-1061, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 174/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkt 18-1060 do punktu 18-1059. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 18-1058, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 18-1057. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 18-1053, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt 18-1054 dochodzi do punktu 18-1055. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 173/12 do punktu 18-3000. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 18-1056, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkty: 18-1075, 18-1076, 18-1077 i 18-1080 do punktu 18-1081. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 18-1082, 18-1083 i 10-1084 dochodzi do punktu 18-1085. Stąd biegnie na północ do punktu 18-1079, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu 18-1078. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 18-1074, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 174/2 do punktu 18-1073. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 18-1068, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 59 (ul. Zwycięstwa) przez punkty: 18-1067 i 18-1062 do punktu 18-1061, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 18-28, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 844/15, w kierunku wschodnim przez punkt 18-29 do punktu 18-30. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 829/4) przez punkt 18-1165 do punktu 18-1167, z którego biegnie na wschód przez punkt 18-1169 do punktu 18-1161, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 844/16. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 18-1160, 18-1159, 18-1158, 18-1157, 18-1156, 18-1155 i 18-1154 do punktu 18-1153, z którego biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 865/3) w kierunku północno-zachodnim do punktu 18-28, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 845/8 od punktu 18-1162, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi gminnej (działka nr 843) do punktu 18-301. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 18-300, 18-299, 18-298, 18-297, 18-296 i 18-295 do punktu 18-294, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 18-293. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 18-291, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 829/4) przez punkty: 18-292, 18-1170 i 18-1168 do punktu 18-1166. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 18-1164 i 18-1163 do punktu 18-1162, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nidzica

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Nidzica

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1-968, stanowiącego północny narożnik działki nr 1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1, 317, 318 i 26/2 przez punkty: 1-969, 1-970, 1-971, 1-972, 1-1898, 1-1897, 1-1896 do punktu 1-1895. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 26/2 i 306 przez punkty: 1-65, 1-1135 i 1-1136 do punktu 1-73, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego przez punkty: 1-72 i 1-71 do punktu 1-878. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 306 do punktu 1-1132, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-1133. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do punktu 1-1103, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 26/2, 27/5 i 318 przez punkty: 1-1102 i 1-1101 do punktu 1-1100. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 317 i 9/5 przez punkt 1-1099 do punktu 1-1098, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-861. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 1-876, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-875. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt 1-860 do punktu 1-16, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-14. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-15, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-11. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 1-10 dochodzi do punktu 1-9. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodnich granic działek nr: 317 i 1 przez punkty: 1-8, 1-4 i 1-3 do punktu 1-967, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1 do punktu 1-968, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1-1899, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 14/6 i 14/4 przez punkty: 1-973, 1-1141 do punktu 1-974. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 14/4, 14/6 i 14/5 przez punkty: 1-39, 1-1144, 1-1150 do punktu 1-38, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 1-41. Stąd biegnie na południe do punktu 1-1871, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 1-1872, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż ul. Leśnej przez punkty: 1-1155, 1-1873 i 1-1874 do punktu 1-1875. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 1-1904, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 1-1903, 1-1902 i 1-1901 do punktu 1-1900. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 1-1899, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 1-828, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 21/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 21/1 do punktu 1-827. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 21/1 przez punkt 1-54 do punktu 1-55. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 297/1 do punktu 1-56, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 297/1, 307, 308 i 23/3 przez punkty: 1-108, 1-1830, 1-107, 1-1829, 1-109, 1-1816, 1-110, 1-111, 1-112, 1-113, 1-114 i 1-115 do punktu 1-116. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/3 do punktu 1-117, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 23/3 dochodzi do punktu 1-118. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 23/3 do punktu 1-119, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 23/3 i 23/5 przez punkty: 1-122, 1-123, 1-124, 1-125, 1-126, 1-127, 1-128, 1-130, 1-131, 1-256, 1-257, 1-1781, 1-259, 1-261, 1-263, 1-265, 1-268, 1-269, 1-272, 1-273, 1-276 i 1-277 do punktu 1-280. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 23/5, 23/3, 23/6, 23/7, 23/2, 23/11, 23/1, 310, 297/3, 297/2 i 21/1 przez punkty: 1-281, 1-1789, 1-1790, 1-153, 1-152, 1-1792, 1-1805, 1-1806, 1-1820, 1-1826, 1-151, 1-104, 1-1836, 1-1837, 1-57 i 1-58 do punktu 1-828, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Orzysz

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Orzysz

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1-4269, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 411/59, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Wierzbińskiej (działka nr 411/26) i przez punkty: 1-2368, 1-4743 dochodzi do punktu 1-2434, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu 1-2444. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 1-2443, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 1-2438. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 1-3195, 1-2439, 1-2668, 1-2659 dochodzi do punktu 1-2440, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu 1-2378. Tu skręca w kierunku północnym do punktu 1-2377, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkt 1-2376 do punktu 1-2375. Stąd granica biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu 1-2374, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 1-2373. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt 1-4893 dochodzi do punktu 1-4268, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkty: 1-2370, 1-2369 dochodzi do punktu 1-4269, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

(skreślony)

Podstrefa Barczewo

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Barczewo

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 125/39 od punktu 1-572, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 1-695. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 1-1, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 1-697. Stąd biegnie na wschód do punktu 1-603, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż ul. Wojska Polskiego przez punkt 1-604 do punktu 1-1484. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty: 1-341 i 1-340 do punktu 1-339, w którym załamuje się na południe, i przez punkt 1-338 dochodzi do punktu 1-337. Stąd biegnie na wschód przez punkty: 1-336 i 1-335 do punktu 1-1532, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 1-1531, 1-1530, 1-1529, 1-1528, 1-1527, 1-810, 1-811, 1-1525, 1-1524 i 1-1562 do punktu 1-530. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 1-528 i 1-526 do punktu 1-1644, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 1-1645, 1-1646, 1-1649, 1-1651 i 1-1660 dochodzi do punktu 1-1661. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 1-1664, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 1-1665. Stąd biegnie na północ przez punkty: 1-560 i 1-561 do punktu 1-572, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pisz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 2 Pisz

Granica biegnie od punktu 2.52-703, położonego w północnym narożniku działki nr 534/2, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 2.52-702 i 2.52-7699 do punktu 2.52-701. Tu załamuje się na zachód i biegnie do punktu 2.52-641, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 2.52-2604. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty: 2.52-2603 i 2.52-2602 do punktu 2.52-2601. Tu załamuje się na południe i biegnie przez punkt 2.52-2600 do punktu 2.52-2599, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 2.52-2605. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 2.52-2606 i 2.52-6081 do punktu 2.52-6080. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Gdańskiej przez punkty: 2.52-6079, 2.52-6078, i 2.52-6077 do punktu 2.52-6076. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty: 2.52-2595, 2.52-2594, 2.52-2593 i 2.52-2592 do punktu 2.52-707. Stąd biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 2.52-706, 2.52-705, i 2.52-704 do punktu 2.52-703, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1 Pisz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 1-9304, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1431/15, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż terenu PKP przez punkty: 1.46-4353 i 1.46-4354 do punktu 1.47-4436. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 1.47-4437, z którego biegnie na zachód do punktu 1.47-4438, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 1.47-4439. Stąd biegnie na wschód przez punkt 1.47-4440 do punktu 1.47-4441, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 1.47-4442. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 1.47-4443, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 1.47-4444. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż terenu PKP do punktu 1.47-4272, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy miasta Pisz do punktu 1.57-5657, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 1431/17. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 1424), przez punkty: 1.57-4378, 1.57-4377, 1.57-4376 i 1.56-4418 do punktu 1-9308, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż ul. Kmicica (działka nr 1432) przez punkty: 1-9307, 1-9306 i 1-9305 do punktu 1-9304, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1458 od punktu 1.56-4419, stanowiącego jej najdalej na zachód wysunięty narożnik, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 1424) przez punkty: 1.56-4420 i 1.57-4379 do punktu 1.57-5658. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy miasta Pisz, przez punkty: 1.17-x11, 57-1329p i 1.17-x12 do punktu 57-1330p. Stąd biegnie na zachód do punktu 1.56-4421, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 1.56-4419, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Pisz

Granica biegnie od punktu 2.53-7985, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 521/1 wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 2.53-7996, 2.53-7995, 2.53-7994, 2.53-7993 do punktu 2.53-7992. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 521/1 do punktu 2.53-2719. Stąd biegnie na zachód do punktu 2.53-2837, w którym skręca na południe, i biegnie przez kolejne punkty o malejącej numeracji: O-151-O-93 do punktu 2.63-2431. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 521/1 do punktu 2.63-3513, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 530/1 dochodzi do punktu 2.63-3512. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 530/1 i 529/1 przez punkt 2.63-3511 do punktu 2.63-3510, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 527 do punktu 2.63-2656. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 527 i 526 przez punkty: 2.63-2655 i 2.63-2653 do punktu 2.63-2648, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 526 przez punkty: 2.63-2647 i 2.63-2646 do punktu 2.63-2436. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 526 do punktu 2.63-2435, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 521/1 przez punkt 2.63-2551 do punktu 2.63-2550. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 2.63-2548, 2.63-2547, 2.63-2546, 2.53-2537 i 2.53-2536 do punktu 2.53-2534, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 2.53-2533 i 2.53-2795 do punktu 2.53-2794. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 521/1 przez punkt 2.53-2518 do punktu 2.53-2516, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 2.53-2515. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 521/1 do punktu 2.53-2833, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 2.53-2832. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 521/1 dochodzi do punktu 2.53-2828, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 5.53-2834 do punktu 2.53-2827. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 521/1 przez punkt 2.53-2830 do punktu 2.53-2540, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 2.53-2539. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 521/1 do punktu 2.53-2826, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 2.53-4866 do punktu 2.53-7985, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Biskupiec

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1 Biskupiec Kolonia

Granica biegnie od punktu 1-3700, stanowiącego północny narożnik działki nr 405, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gminnej (działka nr 407) do punktu 1-3694. Stąd biegnie na południe wzdłuż drogi gminnej (działka nr 407) przez punkt 1-3695 do punktu 1-3696, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 407) do punktu 1-3697. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu 1-3698, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż drogi gminnej (działka nr 1/50) dochodzi do punktu 1-3699. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 1-2034 do punktu 1-2033, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 1-2264 dochodzi do punktu 1-2036. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 1-2024, z którego biegnie na zachód wzdłuż drogi gminnej (działka nr 10/7) do punktu 1-2026, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 1-1278. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 1-1279, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 16 przez punkty: 1-1576, 1-1575, 1-1574, 1-1685 i 1-1573 do punktu 1-3700, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1 Biskupiec Kolonia

Granica biegnie od punktu 1-3706, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 408, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 16 przez punkt 1-3707 do punktu 1-3721. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 416) do punktu 1-3720, w którym zmienia kierunek na południowy, i przez punkty: 1-3719 i 1-3718 dochodzi do punktu 1-3717. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 1-3716, skąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi gminnej (działka nr 1/50) przez punkty: 1-3715 i 1-3713 do punktu 1-3714, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 1-3701. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż drogi gminnej (działka nr 407) przez punkt 1-3702 do punktu 1-3703, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 407) przez punkt 1-3704 do punktu 1-3705. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 1-3706, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1 Biskupiec Kolonia

Granica biegnie od punktu 1-3722, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 417, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 16 przez punkt 1-1283 do punktu 1-1284. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 1-1571, 1-3740, 1-3739 i 1-3738 do punktu 1-1687, w którym zmienia kierunek na południowy, i przez punkty: 1-3737, 1-3736, 1-1691, 1-3735 i 1-3734 dochodzi do punktu 1-3733. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 1/50) przez punkt 1-3732 do punktu 1-3731. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 1-3730, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 416) przez punkt 1-3729 do punktu 1-3728. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 416) przez punkty: 1-3727, 1-3726, 1-3725, 1-3724 i 1-3723 do punktu 1-3722, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 1 Biskupiec Kolonia

Granica biegnie od punktu 1-493, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 445, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 445 i 438 przez punkty: 1-841, 1-500 i 1-736 do punktu 1-712, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż drogi (działki nr: 72/4 i 80/27) wzdłuż granic działek nr: 438, 440, 439, 67/2 i 69/10 przez punkty: 1-425, 1-713, 1-399, 1-394, 1-728, 1-3280 i 1-742 do punktu 1-743. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 69/10 do punktu 1-803, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 69/10 dochodzi do punktu 1-804. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 69/10 do punktu 1-805, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 72/4) wzdłuż granicy działki nr 69/10 przez punkt 1-745 do punktu 1-774. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 69/10 i 67/2 przez punkty: 1-783, 1-782, 1-739, 1-3278, 1-3276 i 1-3275 do punktu 1-285. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 67/2 do punktu 1-731. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 445 do punktu 1-846, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki nr 445 dochodzi do punktu 1-493, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręby ewidencyjne nr: 1 m. Biskupiec, 1 Biskupiec Kolonia

Granica biegnie od punktu O-12, stanowiącego najbardziej wysunięty na zachód narożnik działki nr 106, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 106 i 79 przez punkty: 1-636, 1-602, 1-601, 1-996, 1-994, 1-995, J.3-106, J.3-323 i J.3-322 do punktu J.3-324, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 169 do punktu 1-51. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 169, 79 i 176/7 przez punkty: 1-3428, 1-427, 1-426, J.3-281, J.3-282, J.3-283, 1-424, 1-423, 1-422 i 1-421 do punktu 1-392. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 1-420, w którym załamuje się na południe, i biegnie do punktu 1-419, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 1-418. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 176/7 i 80/22 przez punkty: 1-417, 1-416, 1-415, 1-414, 1-413, 1-412, 1-391, 1-411, 1-410, 1-409, 1-408, 1-407, 1-406, 1-405, 1-404 i 1-403 do punktu 1-387. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 80/22 przez punkty: 1-385, 1-390, 1-384, 1-379, 1-376, 1-373, 1-372 i 1-367 do punktu 1-780. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 80/22, 80/9 i ponownie 80/22 przez punkty: 1-779, 1-1738, 1-778, 1-777, 1-775, 1-3288, 1-3286, 1-3285, 1-3284, 1-3019, 1-2121, 1-2120, 1-1641, 1-1638, 1-1637, 1-1636 i 1-1635 do punktu 16-1634, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 176/6 i 181/1 przez punkty: 1-476 i 1-1632 do punktu 1-725. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 181/1 dochodzi do punktu 1-3274, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 183/6, 183/4 i 183/3 przez punkty: 1-617, 1-618 i 1-616 do punktu J.3-39. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 183/3 i 183/1 przez punkt J.3-326 do punktu J.3-108, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 183/1, 183/2 i 183/5 przez punkty: J.3-325, J.3-110, J.3-109 i J.3-327 do punktu J.3-111. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 183/5 do punktu J.3-280, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 181/1 dochodzi do punktu J.3-107. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 82/2, 118/10 i 118/14 przez punkty: 1-684, 1-661 i 1-1000 do punktu 1-662. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118/14, 105/5 i 105/9 przez punkty: 1-18, 1-1049, 1-657, 1-656, 1-653, 1-651 i 1-650 do punktu 1-649. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 105/7 przez punkty: 1-1063 i 1-1064 do punktu 1-642, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 106 przez punkty: 1-1057, 1-643, 1-1056, 1-519, 1-644 i 1-124 do punktu 1-645. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 106 przez punkt 1-34 do punktu 1-646, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 106 przez punkt 1-28 do punktu 1-647. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 106 przez punkt 1-25 do punktu 1-673, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 106 do punktu O-11. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 106 do punktu O-12, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kurzętnik

Obręb ewidencyjny nr 11 Nielbark

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 11-3125, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 318/19, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 11-474, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka nr 318/16) przez punkty 11-478 i 11-510 do punktu 11-518. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 11-492, w którym załamuje się na północ, i przez punkty: 11-229, 11-232 i 11-241 dochodzi do punktu 11-3125, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 11-475, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 318/17, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 11-242 i 11-243 do punktu 11-244, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 319 przez punkty: 11-237 i 11-236 dochodzi do punktu 11-127. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 11-191, 11-190, 11-189, 11-195, 11-196 i 11-197 do punktu 11-535, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 11-536. Stąd biegnie na północ wzdłuż drogi gminnej (działka nr 318/16) przez punkty: 11-480, 11-539 i 11-479 do punktu 11-475, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kętrzyn

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Kętrzyn

Granica biegnie od punktu 3-47, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty narożnik działki nr 285/1, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 3-1155, 3-1154 i 3-1153 do punktu 3-46, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 3-169, 3-171 i 3-172 dochodzi do punktu 3-176. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 3-175, 3-177, 3-2490, 3-2481, 3-2486 i 3-2489 do punktu 3-1775, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 3-1768. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 285/8 przez punkty: 3-1769, 3-1770, 3-1773 i 3-1771 do punktu 3-1772, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt 3-258 dochodzi do punktu 3-257. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 3-2465, 3-240 i 3-239 do punktu 3-246, z którego biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 3-1320, 3-2480, 3-198 i 3-196 do punktu 3-195, stanowiącego najdalej na zachód wysunięty narożnik działki nr 285/1. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 3-148 dochodzi do punktu 3-147. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 3-146, 3-145, 3-1608, 3-144, 3-143, 3-142 i 3-1609 do punktu 3-136, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego przez punkty: 3-135, 3-134 i 3-133 do punktu 3-155. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 3-156, 3-157 i 3-158 dochodzi do punktu 3-159. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 3-160, 3-161, 3-162, 3-163 i 3-164 do punktu 3-165, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3-166. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty: 3-167 i 3-168 do punktu 3-47, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Płońsk

Obręb ewidencyjny nr 217 m. Płońsk

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 217-104932, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 964, w kierunku północno-wschodnim do punktu 217-104481, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 217-104933. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 968 do punktu 217-104934, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Mazowieckiej przez punkty: 217-104935, 217-104759, 217-104760 i 217-303463 do punktu 217-305210. Stąd biegnie na południe wzdłuż ul. Mazowieckiej do punktu 217-305213, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 969/5 i 967 przez punkty: 217-208575, 217-208572, 217-208408, 217-208569 i 217-104592 do punktu 217-104590. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 217-104591, z którego biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 217-104588 do punktu 217-104932, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 991/7 od punktu 217-208343, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku wschodnim do punktu 217-104706. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 217-300017, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 217-104757. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu 217-104990, w którym skręca na północ, i przez punkt 217-208578 dochodzi do punktu 217-929. Stąd biegnie na wschód do punktu 217-934, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 217-208345. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu 217-208344, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 217-208343, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1793/44 od punktu 217-107898, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 217-140, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 217-141. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 217-142, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 217-3280. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 217-3278 i 217-3279 do punktu 217-3277, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez punkt 217-108902 dochodzi do punktu 217-107898, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zakroczym

Obręb ewidencyjny nr 8 Poligon

Granica biegnie od punktu 8-8248, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 10/15, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działek nr: 10/15, 10/25, 10/36 i 10/32, przez punkty: 8-8294, 8-8301, 8-8308, 8-8315, 8-8322, 8-8329 do punktu 8-8343, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/32 do punktu 8-8350. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy działek nr 10/32 i 10/22, przez punkt 8-8469 do punktu 8-8356, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/22 do punktu 8-8363. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 8-8370, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 8-8206. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy działek nr 10/22 i 10/36, przez punkt 8-8214 do punktu 8-8222, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/36 do punktu 8-8230. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 10/36 i 10/23 przez punkt 8-8434 do punktu 8-8238, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/23 do punktu 8-8245. Stąd biegnie na północny wschód, wzdłuż granicy działek nr 10/23 i 10/24, przez punkty: 8-8357, 8-8252, 8-8259 do punktu 8-8364, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż drogi dojazdowej, po granicy działki nr 10/15, przez punkty: 8-8270, 8-8263, 8-8256, 8-8249, 8-8242, 8-8235 do punktu 8-8227. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 8-8219, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/15 do punktu 8-8255. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 8-8248, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pomiechówek

Obręb ewidencyjny nr 15 Nowy Modlin

Kompleks 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 15-474, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 6/38, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 6/38 i 6/43 przez punkty: 15-799, 15-800, 15-1008, 15-801 i 15-802 do punktu 15-1098. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/43, 6/107 i 6/45 przez punkty: 15-1101, 15-1102 i 15-1106 do punktu 15-1108. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 6/45 i 6/107 przez punkt 15-1107 do punktu 15-1111, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/107, 6/43 i 6/38 przez punkty: 16-070 i 16-069 do punktu 16-063. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/38 przez punkty: 15-1018, 15-1017, 15-1010, 15-1006, 15-476 i 15-475 do punktu 15-474, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 6/47 od punktu 16-076, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 16-075. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu 16-074, z którego biegnie na południowy zachód, i przez punkt 16-081 dochodzi do punktu 16-080, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkt 15-1110 do punktu 15-1109. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty: 15-1105 i 15-1104 do punktu 16-077, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 16-076, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 16-067, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 6/54, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 6/54 do punktu 15-1112, w którym załamuje się w kierunku południowym, i wzdłuż granicy działki nr 6/54 dochodzi do punktu 15-1114. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 6/54 i 6/61 przez punkt 15-1125 do punktu 15-24, z którego biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 6/61 do punktu 15-41. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/23 przez punkt 16-082 do punktu 15-40, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 6/23 dochodzi do punktu 15-39. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 6/23 do punktu 15-38, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 6/23 dochodzi do punktu 15-48. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/80 do punktu 15-49. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 6/80 do punktu 15-37, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 6/80 dochodzi do punktu 15-1145. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/80 do punktu 15-1144, w którym załamuje się w kierunku południowo zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 6/80 dochodzi do punktu 15-1155. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 6/80 przez punkt 15-1154 do punktu 15-1153. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/80, 6/23, 6/61 i 6/54 przez punkty: 16-058, 16-059, 16-060, 16-061 i 16-062 do punktu 16-067, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu 15-1113, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 6/56, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 6/56 i 6/57 przez punkty: 16-068 i 15-1116 do punktu 15-1120. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 6/57, 6/64, 6/70 i 6/90 przez punkty: 15-1127, 15-1132, 15-1138 i 15-1162 do punktu 15-1166. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/90 przez punkty: 15-1054, 15-1053, 15-1052, 15-1051, 15-1050, 15-1044, 15-1045, 15-1046, 15-1047, 15-1048, 15-1049 i 15-1069 do punktu 15-1169. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/104 do punktu 15-1184, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/104 przez punkt 15-1185 do punktu 15-1186. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 6/104 przez punkty: 15-1187, 15-1188, 15-1189, 15-1190, 15-1191 i 15-1192 do punktu 15-1193, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/104 przez punkty: 15-1194, 15-1195, 15-1196, 15-1197 i 15-1198 do punktu 15-1167. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/104 przez punkt 15-1168 do punktu 15-089, gdzie załamuje się na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 6/104 dochodzi do punktu 15-090. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 6/104 do punktu 15-091, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/97 przez punkt 15-80 do punktu 15-79. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/97 do punktu 15-78, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 6/97 dochodzi do punktu 15-75. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 6/97 przez punkt 15-77 do punktu 15-76. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/97 do punktu 15-1152, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 15-1151. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/97 i 6/90 przez punkt 15-1150 do punktu 15-1149. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 6/90 do punktu 15-68, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 6/90 dochodzi do punktu 15-69. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 6/90 do punktu 15-1148, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 6/90 dochodzi do punktu 15-1147. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/90 do punktu 15-67, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/90 przez punkt 15-66 do punktu 15-57. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 6/90 przez punkt 15-61 do punktu 15-60, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/70 do punktu 15-59. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/70 i 6/69 przez punkt 15-58 do punktu 15-45. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 6/69 do punktu 15-44, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 6/69 dochodzi do punktu 15-42. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/69 do punktu 15-1400, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 6/108 dochodzi do punktu 15-1399. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 6/108, 6/63 i 6/56 przez punkty: 15-1130 i 15-1126 do punktu 15-1115, w którym załamuje się na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 6/56 dochodzi do punktu 15-1113, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu 15-1117, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 6/59, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 6/59, 6/53 i 6/99 przez punkty: 16-103 i 15-1118 do punktu 15-1119. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/99 do punktu 15-1124, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 6/99 dochodzi do punktu 15-1123. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 6/60, 6/66 i 6/72 przez punkty: 16-085, 16-086 i 16-087 do punktu 15-1163, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/72, 6/66 i 6/60 przez punkty: 15-1139, 15-1133 i 15-1129 do punktu 15-1121. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 6/60 i 6/59 przez punkt 15-1122 do punktu 15-1117, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 15-130, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 316/12, w kierunku wschodnim do punktu 15-124, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 15-138. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu 15-139, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 15-140. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 316/12 i 316/13 przez punkt 15-1157 do punktu 15-141. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 316/13 i 316/12 przez punkty: 15-131, 15-1158 do punktu 15-130, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 313/27 od punktu 15-672, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 15-667 do punktu 15-1349. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt 15-1336 do punktu 15-1335. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 15-1334, w którym skręca na północ, i przez punkty: 15-1333 i 15-670 dochodzi do punktu 15-671. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 15-672, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 314/11 od punktu 15-245, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki, w kierunku wschodnim do punktu 15-231. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 15-1363, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie przez punkty: 15-1359, 15-1360 i 15-1361 do punktu 15-1350. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 15-243 do punktu 15-244, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 15-245, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 15-655, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 313/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 313/6, 313/12 i 313/17 przez punkty: 15-657, 15-660 i 15-711 do punktu 15-1314. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 313/17 do punktu 15-1316, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 313/17 i 313/23 przez punkt 15-1317 do punktu 15-1319. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 313/23, 313/17, 313/12 i 313/6 przez punkty: 15-1315, 15-1311, 15-1310, 15-1305, 15-1304, 15-1303 i 15-1302 do punktu 15-249. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 313/6 do punktu 15-709, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 313/6 dochodzi do punktu 15-655, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 110/4 od punktu 15-1204, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 15-1205 i 15-1206 do punktu 15-1207. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 15-453, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty: 1-24, 1-23, 619.195-003 i 1-0016 do punktu 619.195-004. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 15-1204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 104/49 od punktu 15-1271, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki, w kierunku wschodnim do punktu 15-1265, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 15-1266. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 15-1258, 15-160 i 15-159 do punktu 15-1364, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 15-1260. Stąd biegnie na północ do punktu 15-1262, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 15-573, 15-1263, 15-261, 15-260 i 15-1264 do punktu 15-1271, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Braniewo

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne nr: 3 i 9 m. Braniewo

Granica biegnie od punktu 0054, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 160, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 160, 69, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 przez punkty: 0055, 0059, 0060, O.280201_1.177, 0001, 0004, 0005, 0007, 0008, 0010, 0011, 0710, 0709, 0708, 0707, 0706, 0704 i 0703 do punktu 0021, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 14, 13, 12, 11 i 10 przez punkty: 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027 i 0028 do punktu 0029. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 69 przez punkty: 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0048, 0040 i 0041 do punktu O.280201_1.831. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 69 przez punkty: O.280201_1.185, O.280201_1.184, O.280201_1.183, O.280201_1.182 i O.280201_1.181 do punktu O.280201_1.180. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 160 do punktu 0074, w którym załamuje się na północ, i wzdłuż granicy działki nr 160 biegnie przez punkt 0080 do punktu 0054, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 9 m. Braniewo

Granica biegnie od punktu 0208, stanowiącego północno-zachodni punkt działki nr 84/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 0968 do punktu G.2802.160, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty G.2802.161 i G.2802.162 do punktu G.2802.163. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu G.2802.164, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 84/3 i 23/1 przez punkty G.2802.165 i G.2802.166 do punktu G.2802.167. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/1 przez punkty: G.2802.168, G.2802.169 i G.2802.170 do punktu G.2802.171, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu G.2802.172. Z tego punktu biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/1 w kierunku północno-zachodnim przez punkt 0202 do punktu 0203, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 79 dochodzi do punktu 0204. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 24 do punktu 0230, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 0229, 0228, 0227, 0226, 0225, 0224, 0223, 0222, 0221 i 0220 do punktu 0219. Stąd biegnie na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 79 dochodzi do punktu 0208, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stawiguda

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 12 Stawiguda

Granica biegnie od punktu 12-5333, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 815, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 815, 816 i 817 przez punkty: 12-5271, 12-3487, 12-3439, 12-3438 i 12-3437 do punktu 12-3436. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 817 do punktu 12-3585, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 817 i 816 przez punkt 12-3553 do punktu 12-3493. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 816 przez punkt 12-3492 do punktu 12-3491. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 816 i 815 przez punkt 12-3490 do punktu 12-3489. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 815 do punktu 12-3488. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 815 do punktu 12-5333, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 8 Miodówko

Granica biegnie od punktu O-1726, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 101/55, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 101/55 do punktu O-1727, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 101/55 do punktu 8-381. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 101/55 do punktu O-481, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 101/55 do punktu 8-528. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 101/55 do punktu 8-527, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 101/55 i 101/54 przez punkt 8-526 do punktu 8-525. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 101/54 do punktu 8-524, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 101/54 do punktu 8-523. Tu skręca na północ i wzdłuż granicy działki nr 101/54 dochodzi do punktu 8-522. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 101/54 i 101/55 przez punkty: 8-377, 8-378 i 8-99 do punktu O-1726, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 3 Gryźliny

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 66/6 od punktu 3-1192, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3-125. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 3-965, 3-955 i 3-945 do punktu 3-1202. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 3-1201 do punktu 3-1200, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 3-1195. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-1192, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Orneta

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Orneta

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 2-1668, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty narożnik działki nr 162/25, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 162/25, 162/26 i 162/27 przez punkty: 2-1718 i 2-1717 do punktu 2-1706. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 162/27 do punktu 2-1663, w którym załamuje się na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 162/27 dochodzi do punktu 2-1683. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 178/8 do punktu 2-1682, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 178/8 do punktu 2-1684. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 178/8 do punktu 2-1657, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 178/8, 178/7 i 178/6 przez punkty: 2-1714, 2-1665 i 2-1715 do punktu 2-1666. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 178/6 do punktu 2-1667, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 178/6 dochodzi do punktu 2-1691. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 178/6 i 178/5 przez punkty: 2-301 i 2-1722 do punktu 2-1699. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 178/5, 162/24 i 162/25 przez punkty: 2-1674, 2-1673, 2-1698, 2-1672, 2-1671, 2-1677, 2-1670 i 2-1669 do punktu 2-1668, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 2-1680, stanowiącego północny narożnik działki nr 26/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 26/4 do punktu 2-1656, w którym załamuje się na południe, i wzdłuż granicy działki nr 26/4 dochodzi do punktu 2-1655. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 26/4 do punktu 2-1654, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 26/4, 26/5 i 26/6 przez punkty: 2-1710 i 2-1711 do punktu 2-1709. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 26/6 przez punkt 2-10 do punktu 2-1690. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 26/6, 26/5 i 26/4 przez punkty: 2-1664 i 2-1712 do punktu 2-1680, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 2-2376, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 168/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 168/8 do punktu 2-2377. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 168/9 przez punkt 2-2378 do punktu 2-1713. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 168/9 przez punkt J.3-124 do punktu J.3-382. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 168/9 do punktu 2-1659. Tu załamuje się na zachód i wzdłuż granicy działki nr 168/9 dochodzi do punktu 2-1687. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 168/9 i 168/8 przez punkty: 2-1660, 2-1661, 2-1662, 2-908 i 2-1725 do punktu 2-1726. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 168/8 przez punkt 2-967 do punktu 2-2376, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 168/5 od punktu J.3-381, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki, w kierunku południowym przez punkty: J.3-362, J.3-125 i J.3-251 do punktu J.3-126. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 2-1685, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-1658. Stąd biegnie na północny wschód do punktu J.3-381, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Działdowo

Obręb ewidencyjny Burkat

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 011.1-13553, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 384/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 384/1 do punktu 1-1435, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie przez punkt 1-1447 do punktu 1-1448. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 384/1 dochodzi do punktu 1-1855. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 384/15 przez punkty: 1-1854, 1-1853 i 1-1852 do punktu 1-256. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 384/15 do punktu 1-254, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 384/15 i 384/1 przez punkt 1-1450 do punktu 011.1-13552. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 384/1 do punktu 011.1-13553, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 391 od punktu 011.1-13550, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 1-1472, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkty: 1-1471 i 1-1470 do punktu 1-1469. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 1-1460. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkt 1-1463 do punktu 1-1464. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 011.1-13549. Stąd biegnie na północ do punktu 011.1-13550, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Działdowo

Granica biegnie od punktu 121.1-6832, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt granicy działki nr 176, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty 121.1-6830 i 121.1-6829 do punktu 121.1-6828, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 121.1-11013, 121.1-10981, 121.1-6825 i 121.1-6822 do punktu 121.1-6821. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 176 do punktu 121.1-6848, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 121.1-5743 do punktu 121.1-6847. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Jagiełły po granicach działek nr: 176, 174 i 173 przez punkty: 121.1-6846, 121.1-6888 i 121.1-17203 do punktu 121.1-6887, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 173 do punktu 121.1-5945. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 172 do punktu 121.1-5944, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 170 do punktu 121.1-5942. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 121.1-6880, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Karola Małłka po granicach działek nr: 170, 171, 172 i 176 przez punkty: 121.1-5941, 121.1-6879, 121.1-6878, 121.1-6877, 121.1-6876, 121.1-6835, 121.1-6834 i 121.1-6833 do punktu 121.1-6832, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Węgorzewo

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Węgorzewo

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1-1600, stanowiącego najbardziej wysunięty na zachód narożnik działki nr 451/14, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 451/14 i 451/20 przez punkty: 1-1599 i 1-5248 do punktu 1-5247. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/20 do punktu 1-7538, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/20 przez punkty: 2-7345 i 1-7394 do punktu 1-7393. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 451/20 i 451/14 przez punkty: 1-1719, 1-7314 i 1-7392 do punktu 1-7391. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/14 przez punkt 1-7390 do punktu 1-1600, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1-7395, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 451/10, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 451/10, 451/11 i 451/12 przez punkty: 1-7397 i 1-7398 do punktu 1-1713. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/12 przez punkt 1-1712 do punktu 34-2257. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 451/12 do punktu 1-7324, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 1-7323. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 451/12, 451/11 i 451/10 przez punkty: 1-7322, 1-7321, 1-7400, 1-7320, 1-7399 i 1-7319 do punktu 1-7318. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 451/10 do punktu 1-7310, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 451/10 dochodzi do punktu 1-7395, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 1-7374, stanowiącego najbardziej wysunięty na zachód narożnik działki nr 450/4, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 450/4 do punktu 1-7375. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 450/4 do punktu 1-7376, w którym załamuje się na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 450/4 przez punkt 1-1680 do punktu 1-1679. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 451/8 przez punkty: 1-7309, 1-7308, 1-7307 i 1-7306 do punktu 1-7305, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/8 do punktu 1-1704. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/8 przez punkt 1-5513 do punktu 1-1703, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/8 przez punkty: 1-5510 i 1-5509 do punktu: 1-5302. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 1-5412, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 451/8 do punktu J.4-407. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 451/8 i 450/4 przez punkty: J.4-415, J.4-416, J.4-419, J.4-430 i 1-1682 do punktu 1-7374, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zalewo

Obręb ewidencyjny nr 1 Zalewo

Granica biegnie od punktu 1-249, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 127/1, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 1-250 do punktu 1-1015. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 125 do punktu 1. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim początkowo przez teren działki nr 125 do punktu 1-1523, a następnie wzdłuż granicy działki nr 122/5 przez punkty: 1-1017 i 1-1016 do punktu 1-1527. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 118/29 do punktu 1-1009, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 1-3977. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 118/37 przez punkty: 1-3976, 1-3975, 1-3974 i 1-3973 do punktu 1-3972. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 118/37 przez punkt 1-3971 do punktu 1-3970. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 118/24 przez punkty: 1-3764 i 1-3637 do punktu 1-3638. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 118/24 do punktu 1-3630. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118/24 i 118/6 przez punkt 1-1424 do punktu 1-496. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 127/1 do punktu 1-495, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 1-494 do punktu 1-245. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 127/1 przez punkt 1-246 do punktu 1-247. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 127/1 do punktu 1-248, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 1-249, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żuromin

Obręb ewidencyjny nr 1 Żuromin

Granica biegnie od punktu 1-18156, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 37/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 1-10579 do punktu 1-10580. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 37/3, 38/2, 39/2 i 867/2 przez punkty: 1-3779, 1-3778, 1-3777, 1-3776, 1-3775 i 1-3774 do punktu 1-3773. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 867/2 do punktu 1-18152, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 867/2, 39/2, 38/2 i 37/3 przez punkty: 1-18153, 1-18154 i 1-18155 do punktu 1-18156, od którego rozpoczęto opis.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U.2007.26.170), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2008.118.746).