Official Gazette

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.972 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

M.P.2012.971 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 3/11.

M.P.2012.968 | wyrok z dnia 4 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2012.967 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.966 | postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.965 | postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.964 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.963 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2012.962 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.961 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.960 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.959 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.958 | postanowienie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.957 | postanowienie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.956 | postanowienie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.955 | postanowienie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.954 | postanowienie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.953 | postanowienie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2012.952 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce.

M.P.2012.951 | uchwała z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.950 | postanowienie z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.949 | postanowienie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2012.948 | postanowienie z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.947 | postanowienie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.946 | postanowienie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.945 | postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.944 | postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.943 | postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.942 | postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.941 | postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.940 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.939 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.938 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.937 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.936 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

M.P.2012.935 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.934 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r.

M.P.2012.933 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 70. rocznicy wysiedleń z Zamojszczyzny.

M.P.2012.932 | uchwała z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Białoruś-Polska. Umowa o transporcie wodnym śródlądowym. Brześć.2012.01.20.

M.P.2012.930 | umowa międzynarodowa z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Uczczenie 70. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota".

M.P.2012.929 | uchwała z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za listopad 2012 r.

M.P.2012.928 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

M.P.2012.927 | uchwała z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Ścieżki Kopernika".

M.P.2012.925 | komunikat z dnia 3 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2012 r.

M.P.2012.924 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2012-2017.

M.P.2012.923 | uchwała z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 2012 r.

M.P.2012.922 | obwieszczenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Negocjacje wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

M.P.2012.921 | uchwała z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.919 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.918 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.917 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.916 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.915 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2012.912 | komunikat z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2012.911 | obwieszczenie z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2013.

M.P.2012.910 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013.

M.P.2012.907 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2012.905 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy".

M.P.2012.903 | komunikat z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2012.902 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.

M.P.2012.898 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.897 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.896 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.895 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2012.894 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2012.893 | obwieszczenie z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2013.

M.P.2012.891 | obwieszczenie z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Graniczne kwoty przychodu dla 2012 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2012.889 | komunikat z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

70. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

M.P.2012.890 | uchwała z dnia 9 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny