Monitor Polski

M.P.2015.1224

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 444/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Generalczyk Bogusława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bińkowski Edmund,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych:

za zasługi w zwalczaniu i zapobieganiu procederowi handlu ludźmi:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dawid-Olczyk Irena Katarzyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Garnier Joanna Ewa,

za zasługi w działalności charytatywnej, za ofiarne niesienie pomocy osobom potrzebującym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Feltynowski Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kędra Marcin,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Gałązkowski Robert Maciej, 8. Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna Aldona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Darocha Tomasz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz upowszechniania wiedzy i dziedzictwa kulturowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Szymczak Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania turystyki krajoznawczej

11. Cierpisz Danuta,

za zasługi w promocji idei warsztatów terapii zajęciowej, za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

12. Nowicka Ewa Agnieszka,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Muras Sabina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Król Beata, 15. Talar Kazimierz Jan,

za zasługi w działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Pakosz Artur, 17. Wędrychowicz Adam Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Strzelecki Leszek Jarosław, 19. Witkowicki Janusz Witold.