Official Gazette

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

M.P.2013.23 | uchwała z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.:zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

M.P.2013.22 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.21 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.20 | obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Porozumienie w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Kijów.2011.10.28.

M.P.2013.18 | umowa międzynarodowa z dnia 28 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

M.P.2013.15 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2013.13 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013-2018.

M.P.2013.12 | uchwała z dnia 20 października 2012 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2012 r.

M.P.2013.11 | obwieszczenie z dnia 3 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2013.10 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej.

M.P.2013.8 | uchwała z dnia 28 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego.

M.P.2013.7 | uchwała z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.6 | postanowienie z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.5 | postanowienie z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2013.4 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2013.3 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2013.2 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2012.1023 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2012.1021 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Zniesienie Rady Rozwoju Nauki i Technologii.

M.P.2012.1019 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2012.1017 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2012.1016 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2012.1015 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

M.P.2012.1014 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

M.P.2012.1013 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2012.1012 | komunikat z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.1011 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2012.1010 | uchwała z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2012.1009 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2012.1007 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2012.1006 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.1005 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.1004 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.1003 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.1002 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.1001 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.1000 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.999 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.998 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.997 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.996 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

90. rocznica zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza.

M.P.2012.995 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.2012.994 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.2012.993 | postanowienie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego.

M.P.2012.992 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

M.P.2012.991 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.

M.P.2012.990 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 100. rocznicy urodzin Jerzego Turowicza.

M.P.2012.989 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

M.P.2012.988 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.987 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.986 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.985 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.984 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.983 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.982 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.981 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.980 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.979 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.978 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.977 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.976 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.975 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.974 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.973 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.972 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

M.P.2012.971 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 3/11.

M.P.2012.968 | wyrok z dnia 4 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2012.967 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.966 | postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.965 | postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.964 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.963 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2012.962 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.961 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.960 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.959 | postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.958 | postanowienie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt indywidualny