Monitor Polski

M.P.2015.1263

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisaną w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 października 2015 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisaną w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 2 niniejszej umowy weszła ona w życie dnia 17 listopada 2015 r.