Monitor Polski

M.P.2015.1209

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192, z 2014 r. poz. 512 oraz z 2015 r. poz. 694 i 1224) oraz art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera posła Borysa BUDKĘ do składu Krajowej Rady Sądownictwa.