Monitor Polski

M.P.2015.1244

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 496/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), za wybitne zasługi na rzecz wychowania pokoleń młodzieży w duchu idei harcerskiej, kształtowania postaw patriotycznych oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego, odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Ryszard Franciszek Wcisło.