Monitor Polski

M.P.2015.1255

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT Nr 12/2015/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 14 stycznia 2016 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,20
> 5 do 8,5 lat2,67
> 8,5 lat3,03
dolar australijskiAUD3,30
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,67
> 5 do 8,5 lat1,95
> 8,5 lat2,26
dolar nowozelandzkiNZD3,95
euro≤ 5 latEUR0,69
> 5 do 8,5 lat0,93
> 8,5 lat1,23
forint węgierskiHUF3,18
frank szwajcarski≤ 5 latCHF-0,04
> 5 do 8,5 lat0,13
> 8,5 lat0,35
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,91
> 5 do 8,5 lat2,29
> 8,5 lat2,61
jen japoński≤ 5 latJPY1,00
> 5 do 8,5 lat1,04
> 8,5 lat1,09
korona czeska≤ 5 latCZK0,85
> 5 do 8,5 lat0,97
> 8,5 lat1,05
korona duńska≤ 5 latDKK0,65
> 5 do 8,5 lat0,96
> 8,5 lat1,26
korona norweskaNOK1,89
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,55
> 5 do 8,5 lat1,12
> 8,5 lat1,39
won koreańskiKRW2,94
złoty polskiPLN3,14