Monitor Polski

M.P.2015.1265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 24 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 3 § 2 i 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z 2014 r. poz. 504, 1031 i 1081 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1167, 1240, 1348 i 1893):
§  1. W regulaminie Sądu Najwyższego, stanowiącym załącznik do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. Nr 57, poz. 898, z 2005 r. Nr 8, poz. 152, z 2006 r. Nr 30, poz. 328 oraz z 2012 r. poz. 968), w § 47 skreśla się pkt 4 i 5.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.