Monitor Polski

M.P.2015.1188

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 września 2015 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Rej. 424/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. rej. 373/2015 o nadaniu odznaczeń (M.P. poz. 988) wprowadza się następującą zmianę:

pkt 22 otrzymuje brzmienie

"22. Wiewiorowski Marek Jan,".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 27 sierpnia 2015 r.