Monitor Polski

M.P.2015.1254

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 grudnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
10) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nidzicy;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.