Monitor Polski

M.P.2015.1246

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 października 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 498/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bek Bogusław Michał, 2. Czaplicki Wojciech Aleksander, 3. Dawidowicz Krzysztof Jerzy, 4. Dmochowska Maria, 5. Graczyk Roman, 6. Kamińska Kinga, 7. Koczwańska-Kalita Dorota Anna, 8. Kołodziejski Jan Witold, 9. Spodenkiewicz Paweł, 10. Śpiewak Dariusz, 11. Śreniowski Józef, 12. Wierzbicki Jacek Mieczysław, 13. Życieński Piotr,

pośmiertnie

14. Krupski Janusz, 15. Kurtyka Janusz Marek.