Monitor Polski

M.P.2015.1245

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 października 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 497/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczone zostają:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Rumunii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wieruszewska-Calistru Elżbieta Katarzyna,

obywatelka Rumunii

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za działalność na rzecz środowiska polonijnego na Bukowinie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Zielonka Ana.