Monitor Polski

M.P.2015.1251

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Bangalore dnia 5 października 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 września 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, poprzez podpisanie.
Umowa została podpisana w Bangalore dnia 5 października 2015 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 7 grudnia 2015 r.