Monitor Polski

M.P.2015.1222

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 października 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 411/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Deleżuch Wojciech,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Tarnawska Danuta Brygida,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Golda Stanisław Marian, 4. Iwanus Piotr,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w kształtowaniu patriotycznej postawy polskiej młodzieży

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Śledziewska Dorota Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Rosiak Grzegorz, 7. Rychlik Józef, 8. Stolarek Grzegorz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. ks. Pachota Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Topor Aleksandra Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

11. Pływacz Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

12. Stybak Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Wałęga Jerzy Sylwester.