Monitor Polski

M.P.2015.1221

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 października 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 383/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bieńczyk Danuta, 2. Ćwiklińska Wiesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kalejta Grzegorz, 4. Kamińska Alicja, 5. Krawczuk Stanisława, 6. Ołów Ignacy, 7. Szehidewicz Dariusz, 8. Wdówka Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Antoniuk Kamila Luiza, 10. Baranowski Stanisław, 11. Curyło Grzegorz Robert, 12. Gawlińska Anna Maria, 13. Jóźwiak Anna, 14. Kolosa Wiesława, 15. Kondratiuk-Chudek Halina, 16. Korzun Monika, 17. Kułakowska Małgorzata Anna, 18. Malinowska Wioleta Barbara, 19. Ostapowicz Joanna Edyta, 20. Przyjemski Grzegorz Józef, 21. o. Szczepanik Jacek, 22. Wielgat Beata Ewa.