Monitor Polski

M.P.2015.1249

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2015-2020

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Jerzego Krzysztofa Rodzika na Komisarza Wyborczego w Lublinie.
§  2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2015-2020 i pełni funkcję od dnia 2 grudnia 2015 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.