Monitor Polski

M.P.2015.1198

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2015 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.46.2015

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 1 grudnia 2015 r. powołuję Pana Krzysztofa Józefa TCHÓRZEWSKIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Energii.