Monitor Polski

M.P.2015.1184

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 i 1928), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Romana Muszyńskiego.