Monitor Polski

M.P.2015.1211

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 24 listopada 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie;
4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie;
6) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Biskupcu;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku;
12) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie;
13) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ropczycach;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie.