Monitor Polski

M.P.2015.1243

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 486/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w promowaniu polskiej muzyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kosowski Andrzej Jacek,

za zasługi w upowszechnianiu kultury i wiedzy historycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Auch Renata Jadwiga, 3. Gretzyngier Robert, 4. Kubisz Bogusław, 5. Miłaszewska Maria Magdalena, 6. Molenda Jarosław, 7. Szymańska Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kalwat Wojciech, 9. Trendak Lucyna,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

za osiągnięcia w dokumentowaniu i popularyzowaniu prawdy o najnowszej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Górkiewicz Sebastian Julian, 11. Korkuć Maciej, 12. Peterman Radosław Włodzimierz, 13. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Choma-Jusińska Małgorzata Anna, 15. Czachor Magdalena Anna, 16. Dubiański Wacław, 17. Klimowicz Anna, 18. Łuczak Maciej Robert, 19. Nawrot Grzegorz Tomasz, 20. Piłat Joanna Dorota, 21. Sadowski Andrzej, 22. Tęsiorowski Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bilińska-Gut Anna, 24. Kalisz Paweł, 25. Kujot Marzena Wanda.