Monitor Polski

M.P.2015.1215

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Czesława Hoca

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 27 listopada 2015 r., mandatu posła Czesława Hoca wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie.
Od postanowienia przysługuje Panu Czesławowi Hocowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.